Takie jest przesłanie systemu edukacji Montessori. Dzięki wyróżnieniu w konkursie Telewizji Polskiej dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 4 mogą korzystać z pomocy rozwojowych opracowanych przez Marię Montessori.

Montessori była prekursorką nowoczesnej pedagogiki, przenikniętej duchem miłości, humanitaryzmu i tolerancji. Podstawą jej założeń była teza, że dziecko jest najważniejsze, dlatego pedagogika Montessori opiera się na tym, co je interesuje, pobudza jego ciekawość i sprawia mu satysfakcję, a tym samym prowadzi do sukcesu dziecka.

W Przedszkolu Miejskim nr 4 jedna z grup („Słoneczniki”) będzie pracowała zgodnie z założeniami pedagogiki Montessori. W nagrodę za projekt „Super Start”, napisany w ramach konkursu do Telewizji Polskiej S.A. , przedszkole dostało darowiznę na zakup pomocy rozwojowych opracowanych przez Marię Montessori.