Jury w składzie Anna Lewkowska (autorka książek) i Maria Prusisz (nauczycielka języka polskiego) w ocenie prac główną uwagę zwracało na szczerość wypowiedzi, wrażliwość i umiejętność oryginalnego, trafnego przekazania wrażeń oraz przemyśleń związanych z odbiorem dzieła sztuki.
W kategorii „wiersz” laureatami zostali: Alicja Dziąg z Gimnazjum nr 43 w Łodzi, Tomasz Tomaszewski i Wioletta Mosińska z Gimnazjum w Dłutowie oraz Zuzanna Nowicka z Liceum Ogólnokształcącego im. św. Wincentego a Paulo w Pabianicach.
W kategorii „esej” jury główne nagrody przyznało: Gabrieli Siubdzi z Gimnazjum nr 3 w Pabianicach, Aleksandrze Koprowskiej z I Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach i Michalinie Kapitułce z II Liceum Ogólnokształcącego w Pabianicach.
Wręczono także dwa wyróżnienia, które otrzymały Katarzyna Durajska z Liceum Ogólnokształcącego im. św. Wincentego a Paulo oraz Katarzyna Bogatek z Katolickiego Gimnazjum im. św. Filipa Neri w Radomiu.
Konkurs zorganizował Młodzieżowy Dom Kultury w Pabianicach.