- Odwiedzających było bardzo dużo, gdyż zainteresowanie szkołami mundurowymi wciąż nie maleje – twierdzi jeden z nauczycieli.

Uczniowie przygotowali pokazy musztry czy improwizacje wojskowe (np. zabierania rannych z pola walki). Była też strzelnica oraz możliwość nauczenia się podstawowych zasad ratownictwa medycznego. Zainteresowanym kandydatom na pamiątkę wizyty uczniowie klasy policyjnej pobrali odciski palców. W dni otwarte do szkoły zawitały też zaprzyjaźnione służby mundurowe z KMP Policji w Łodzi, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej - sekcja Animal Patrol oraz WKU. Funkcjonariusze opowiadali o swojej pracy i możliwościach, jakie czekają na nowych rekrutów.

Choć szkoła znajduje się w Łodzi, dyrektor Magdalena Byczkowska zaprasza młodzież z całego regionu łódzkiego, gdyż położenie szkoły przy głównej arterii miasta zapewnia dobry dojazd. Szkoła oferuje również miejsca noclegowe w jednej z łódzkich burs.

Zapisy do szkoły trwają do końca czerwca, zaś ilość miejsc jest ograniczona.

Łódzka „mundurówka” oferuje następujące kierunki kształcenia: klasy wojskowe, policyjne, strażackie oraz ratowników medycznych.

Szkołę prowadzi Centrum Edukacji Oświatowiec.