Do końca kwietnia na adres organizatora, czyli Młodzieżowego Domu Kultury w Pabianicach, trzeba przysłać karty uczestnictwa i nagrania demo prezentowanych utworów. Finał konkursu zaplanowano na 15 maja o godz. 12.00 w sali widowiskowej MDK–u (ul. Pułaskiego 38).
Młodzi piosenkarze zaprezentują się w 3 kategoriach wiekowych: 6 – 10 lat, 11 – 15 lat, 16 i więcej lat.
Do udziału w konkursie mogą przystąpić soliści–wokaliści i zespoły wokalne (maksymalnie 4–osobowe). Utwory mogą być wykonywane z podkładem muzycznym zarejestrowanym na płycie kompaktowej (CD – audio) lub z akompaniamentem pianina. Uczestnicy mogą zaprezentować maksymalnie dwie piosenki, w tym co najmniej jedną w języku polskim. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo: eliminacje na podstawie nadesłanych nagrań, prezentacje konkursowe uczestników wybranych w eliminacjach.
Jury będzie oceniało: jakość i sposób wykonania, interpretację utworów, poziom artystyczny i warsztatowy, dobór repertuaru, autorstwo – w przypadku utworów własnych, zrozumienie i interpretację tekstu – w przypadku utworów anglojęzycznych.
Karty uczestnictwa można pobrać ze strony http://www.mdk–pabianice.pl