By zdobyć Złotą Maskę, będą musieli wyrecytować dowolny utwór poetycki w formie dialogu i wykazać się przy tym zdolnościami aktorskimi. Każda szkoła może zgłosić maksymalnie 5 prezentacji, a w każdej z nich może wziąć udział maksymalnie 5 uczniów.

Dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach: klasy I-III i IV-VI.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie karty zgłoszenia (karta dostępna na stronie www.mdk-pabianice.pl). Wypełnione zgłoszenia należy dostarczyć do MDK-u (ul. Kościuszki 14) lub wysłać pocztą na adres mdk@poczta.konsys.pl, w temacie maila wpisując „porozmawiajmy poezją 2015”. Na wnioski organizator czeka jeszcze tylko kilka dni - do 26 października.