15 grudnia w salce parafii św. Maksymiliana spotkali się adepci harcerstwa. To pabianickie zuchy.

- Każda z gromad zaprezentowała swoją kolędę - mówi dh. Maria Malinowska, współorganizatorka przeglądu kolęd. - Urozmaicaliśmy czas dzieciom zabawami i zadaniami.

Jakie to były zadania? Każda gromada wykonała samodzielnie choinkę, udekorowała ją i przygotowała własną, ogromną stronę do śpiewnika kolęd. Ponieważ nie wszystkie zuchy potrafią już czytać, część wyrazów zapisano pismem obrazkowym.

W przeglądzie wzięły dział gromady: 121. PGZ "Kosmiczne Pingwiny", 114. PWGZ "Młodzi Piraci", 118. PWGZ "Króliczki Morskie", 179. PGZ "Wilczęta",183. PGZ "Dzielni Wojownicy", 144. PGZ "Cztery Żywioły".