W programie dnia otwartego szkoły: zajęcia dla dzieci w klasach, zabawy matematyczne, ortograficzne i plastyczne – „zima w obrazach”, zajęcia kół zainteresowań i pokaz pierwszej pomocy. Ponadto na liście atrakcji znalazły się występy artystyczne dla dzieci – przedstawienie „Spotkanie bajek” i występy czirliderek.
Podczas imprezy szkoła zorganizuje także pokaz prezentacji o swoich osiągnięciach, kiermasz książek, kolportaż gazetki „Taaaka szkoła” oraz poczęstunek w kawiarence.
Dzień otwarty odbędzie się w piątek 5 lutego w godz. 16.30 – 18.00.