Konkurs „Piramida Pamso” skierowany był do 1 i 2 klas ze szkół podstawowych w Pabianicach. Stanowił kontynuację programu edukacyjnego „Jem zdrowe drugie śniadanie”, przeprowadzonego w listopadzie 2014 r. w ramach Akademii Zdrowego Żywienia Pamso. Każda z klas miała za zadanie przygotować pracę plastyczną: piramidę żywienia z hasłem promującym zdrowe odżywianie z użyciem słowa Pamso. Konkurs składał się z dwóch części. W pierwszym etapie zostało wybrane 8 klas z następujących szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 klasa Ib, Szkoła Podstawowa nr 5 klasa Ia, Szkoła Podstawowa nr 5 klasa Id, Szkoła Podstawowa nr 8 klasa Ia, Szkoła Podstawowa nr 8 klasa IIa, Szkoła Podstawowa nr 14 klasa Ia, Szkoła Podstawowa nr 14 klasa Ic i Szkoła Podstawowa nr 17 klasa Ia.

Jury w składzie: Joachim Nowak – prezes zarządu, Bartłomiej Apanowicz - członek zarządu, dyrektor handlowy i Marcin Makota - kierownik działu marketingu wyłoniło zwycięzcę: klasę Ia z SP 14. Uczniowie ułożyli hasło: „Pamso klientów zyskuje, bo zdrową żywność promuje”.

Zwycięska szkoła otrzymała 2.000 zł na sprzęt sportowy, a uczniowie z tej klasy - bony podarunkowe o wartości 50 zł do sklepu Decathlon.

Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały bidony na napoje.

Dodatkowo jury przyznało klasie Ib z SP 1 nagrodę specjalną za wyjątkową prezentację swojej pracy. Każde dziecko dostało piłkę (chłopcy do piłki nożnej, a dziewczynki do siatkówki).