Organizatorem imprezy jest Miejski Ośrodek Kultury im. Zbigniewa Herberta w Pabianicach. Finał konkursu „Talenty Pabianice 2009" odbędzie się w sobotę 21 listopada w sali widowiskowej MOK-u przy ul. Kościuszki 14.

Głównym celem konkursu jest konfrontacja dorobku artystycznego śpiewających solistów i zespołów. Impreza będzie znakomitą okazją do integracji grup wokalnych, upowszechniających sztukę wokalną, jako alternatywną formę spędzania wolnego czasu. Uczestnicy konkursu będą mogli wymienić się doświadczeniami i pomysłami w poszukiwaniu nowych form interpretacyjnych.

W konkursie mogą uczestniczyć soliści oraz grupy i zespoły wokalne. Uczestnicy będą musieli zaśpiewać dowolną piosenkę polską lub obcojęzyczną. Organizatorzy przewidują podział na kategorie wiekowe: do 10 lat, od 11 do 13 lat, od 14 do 16 lat, 17 lat i powyżej.

Konkurs piosenki „Talenty - Pabianice 2009” odbędzie się w dwóch etapach. Najpierw będą eliminacje, polegające na przesłaniu do 30 października na adres MOK-u nagrań demo na płycie CD lub jako pliki mp3 (minimum 2 piosenki) oraz czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa.

Powołana przez organizatora komisja dokona wyboru utworów oraz wykonawców na finał konkursu. O zakwalifikowaniu się do finału uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem do 12 listopada br.

Jury, które dokona oceny uczestników konkursu, weźmie pod uwagę m.in. opracowanie i interpretację piosenki, poziom artystyczny, technikę wykonania oraz dobór repertuaru.

W konkursie zostanie przyznana specjalna nagroda prezydenta Pabianic. Oprócz tego w każdej grupie wiekowej zostanie wręczona nagroda główna i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy finału "Talentów" otrzymują dyplomy uczestnictwa w konkursie.