Dzieci strzelały w dwóch konkurencjach: karabin pneumatyczny i pistolet pneumatyczny.

Konkurencja karabin pneumatyczny 20: szkoły podstawowe - 1. Karolina Plucińska (SP 14) 174 pkt., 2. Sara Chrzęst (SP Petrykozy) 167 pkt., 3. Karolina Rosińska (SP Petrykozy) 162 pkt., 4. Andrzej Koplin (SP 14) 153 pkt., 5. Julita Żurek (SP Petrykozy) 144 pkt; gimnazja – 1. Kamil Sokalski (Gim. 3) 145 pkt., 2. Julita Małycha (Gim. 3) 130 pkt., 3. Agata Wnuk (Gim. 3) 104 pkt., 4. Mateusz Madejski (Gim. 1) 100 pkt., 5. Anna Orpel (Gim. 1) 95 pkt; szkoły ponadgimnazjalne – 1. Paulina Butkiewicz (LO CSM) 150 pkt., 2. Damian Kosiński (ZSP 13) 140 pkt., 3. Izabela Talar (PLO PŁ) 132 pkt., 4. Arkadiusz Ziąbka (ZSZ 12) 123 pkt., 5. Michał Mendak (ZS 1) 115 pkt.

Konkurencja pistolet pneumatyczny 20: gimnazja – 1. Konrad Papiernik (Gim. 1) 146 pkt., 2. Agnieszka Widz (Gim. 3) 132 pkt., 3. Maciej Wnuk (Gim. 1) 128 pkt., 4. Julia Pliszka (Gim. 1) 121 pkt., 5. Weronika Kalinowska (Gim. 1) 106 pkt; szkoły ponadgimnazjalne – 1. Marcin Adamiec (ZS 1) 152 pkt., 2. Seweryn Praszkowski (ZS 1) 130 pkt., 3. Tomasz Trojnar (ZS 1) 116 pkt., 4. Karolina Bieniek (ZS 1) 104 pkt., 5. Filip Woźniak (I LO) 97 pkt.

Klasyfikacja zespołowa: szkoły podstawowe – 1. SP w Petrykozach 602 pkt., 2. SP 14 570 pkt; gimnazja – 1. Gim. 1 856 pkt., 2. Gim. 3 816 pkt., 3. Gim. w Dobroniu 585 pkt.; szkoły ponadgimnazjalne – 1. ZS 1 685 pkt., 2. I LO 606 pkt., 3. II LO 239 pkt.