Stypendia przyznawane są w dwóch kategoriach: uczeń - uczniom szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczom kolegiów oraz student - studentom studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. W obu przypadkach warunkiem niezbędnym jest zamieszkiwanie na stałe na terenie województwa łódzkiego lub też bycie uczniem/studentem szkoły/uczelni znajdującej się na terenie województwa łódzkiego. W obu przypadkach stypendium może być przyznane w wysokości do 10 tys. zł.

O stypendium mogą starać się osoby, osiągające wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauki. Na stronie www.lodzkie.pl w zakładce edukacja – stypendia znajduje się regulamin konkursu oraz odpowiednie wnioski.