Na miejscu lekcję z młodzieżą poprowadził konsul honorowy, Szczepan Miłosz. Zapoznał on uczących się języka niemieckiego gimnazjalistów z zasadami funkcjonowania konsulatu jako placówki dyplomatycznej.
Młodzi ludzie obejrzeli dwa filmy o Austrii, a konsul opowiadał im o zwyczajach, codziennych zajęciach Austriaków, powiązaniach austriacko – polskich na gruncie dyplomatycznym, kulturalnym i gospodarczym oraz o potrzebie uczenia się języków obcych.
Spotkanie zakończyło się wręczeniem karty świątecznej na Boże Narodzenie, złożeniem życzeń świątecznych i noworocznych oraz sesją zdjęciową gimnazjalistów i nauczycieli z konsulem.
Opiekę nad uczniami sprawowali nauczyciele języka niemieckiego: Joanna Lech (Gimnazjum nr 2), Tomasz Madaliński (Gimnazjum nr 3) i Agnieszka Michaś – Michalska (Gimnazjum w Piątkowisku).