Trasa tegorocznego rajdu przebiegała przez tereny Lasku Miejskiego. Podczas wędrówki uczestnicy mieli do zaliczenia pytania z zakresu historii Polskiego Czerwonego Krzyża oraz zadania praktyczne z udzielania pierwszej pomocy. Puchary, jakie otrzymały szkoły, zostały ufundowane przez Starostwo. Każda szkoła dostała pamiątkowe dyplomy oraz butony. Na mecie na każdego uczestnika czekała słodka niespodzianka. Pierwsze miejsce zajęła SP nr 9, miejsce drugie SP nr 13, miejsce trzecie SP z Dłutowa. Szkoła Podstawowa nr 17 otrzymała puchar za najbardziej aktywną szkołę powiatu pabianickiego, a szkoła z Dłutowa otrzymała jeszcze jeden puchar za najlepszą orientację w terenie.

II Rajd Czerwonokrzyski PCK zorganizowany został przez Polski Czerwony Krzyż oraz Starostwo Powiatowe dla uczniów klas szóstych. Patronat nad rajdem objął starosta.