Konkurs zaplanowano 12 października w hali sportowej MOSiR przy ul. „Grota” Roweckiego 3.

Mogą wziąć w nim udział soliści i grupy tancerzy, wykonujący taniec nowoczesny i współczesny. Będą podzieleni na kategorie wiekowe: do 8 lat, 9-11 lat, 12-15 lat i powyżej 15 lat.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest m.in. przesłanie czytelnie wypełnionej karty uczestnictwa na adres: MOK, ul. Kościuszki 14, 95-200 Pabianice w terminie do 4 października.

Regulamin oraz karta zgłoszenia dostępne są również na stronie: www.mokpabianice.eu. Telefon kontaktowy: 668 429 211 Joanna Urbaniak–Woźniak.