Karolina Szczepaniak z I Liceum Ogólnokształcącego, Michał Grala z II Liceum Ogólnokształcącego oraz Mikołaj Grzegorz z Zespołu Szkół nr 1 ze swojej morskiej przygody przygotowali reportaże, które pokazali kolegom. Trasa rejsu obejmowała miasta portowe: Świnoujście - Nexo - Christianso - Karlskrone - Władysławowo - Hel - Gdynia - Górki Zachodnie.

Młodzież wzbogaciła swoją wiedzę żeglarską, zwiedziła ciekawe miasta i poznała kulturę innych krajów. W prezentacjach uczniowie pokazali odwiedzane porty i ich historie, poznaną florę i faunę oraz własne przeżycia i doświadczenia. Przygotowali fotogazetki.

Rejs był nagrodą w konkursie marinistycznym "Polska leży nad Bałtykiem", zorganizowanym przez Pabianicki Klub Sportów Wodnych. Uczniowie musieli wykazać się znajomością geografii Polski i państw morza Bałtyckiego, polskiej historii morskiej oraz podstaw żeglarstwa.