Pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Zagórska z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Poznaniu.
Drugie miejsce przypadło Zuzannie Pietrzak z OSM w Łodzi. Dwa trzecie miejsca przyznano Jakubowi Mariańczykowi z PSM w Końskich i Adamowi Sudze z OSM w Łodzi. Wyróżnienia otrzymali: Dagmara Hendzlik i Małgorzata Indrzejczak z OSM w Łodzi oraz Mateusz Łojek z PSM w Pabianicach.
Nagrodę specjalną dyrektora PSM w Pabianicach zdobyłJakub Mariańczyk z Końskich za wykonanie miniatury kompozytora obcego, a za wykonanie miniatury kompozytora polskiego Aleksandra Zagórska dostała nagrodę Towarzystwa Muzycznego im. K. Niczego. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury przyznał nagrodę dla najmłodszego uczestnika kokursu. Otrzymał ją 10-letni pabianiczanin Nikodem Sikorski.

Organizatorami II Regionalnego Konkursu Pianistycznego była nasza Szkoła Muzyczna oraz Towarzystwo Muzyczne im. Karola Niczego. Nagrody ufundował Urząd Miejski.