Tradycyjną, zieloną tablicę zastąpiono nowoczesnym ekranem, przy którym uczniowie w sposób aktywny uczestniczą w zajęciach. Pokazowa lekcja historii odbyła się dzisiaj (29 października). Przeniesienie się na starożytny Olimp, za sprawą Internetu i nowej tablicy, zajęło kilka sekund.

- Pracownia wyposażona jest w rzutnik, laptop i ekran. Środki na zakup sprzętu, włącznie z niezbędnym oprogramowaniem, pozyskaliśmy od prywatnych sponsorów - mówi Włodzimierz Stanek, dyrektor Gimnazjum nr 3. - W październiku wszyscy nauczyciele przeszli specjalny kurs obsługi urządzeń.

Sprzęt do pracowni multimedialnej kosztował 15 tys. złotych. Szkoła korzysta z niego od września.