- Zapraszamy młodych muzyków, którzy chcą zaprezentować swoją działalność szerokiej grupie publiczności, aby zgłosili się do naszego konkursu - mówi radny Krzysztof Rąkowski.

Młodzi Demokraci 22 maja po raz trzeci organizują cieszący się dużą popularnością Regionalny Piknik Muzyczny.

- Jeżeli Twoją pasją jest muzyka, masz talent i chcesz, aby Twoje osiągnięcia zostały zauważone i docenione, masz teraz niepowtarzalną szansę. Swoje dotychczasowe dokonania muzyczne będziesz mógł zaprezentować przed znakomitym jury, w skład którego wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się muzyką - mówi Rąkowski.

Dla najlepszych zespołów przewidziane są atrakcyjne nagrody, w tym m.in. możliwość występu podczas Dni Pabianic 19 czerwca.

Kupon zamieszczony poniżej należy wypełnić i wraz z nagraniem demo przesłać do 25 kwietnia na adres e-mail: konkurs.pabianice@gmail.com


W przypadku dużej ilości zgłoszeń, 8 maja w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14 odbędą się eliminacje do konkursu.

 

KUPON KONKURSOWY

Nazwa zespołu.......

 

Ilość osób w zespole........

 

Rodzaj muzyki........

 

Rider techniczny.........

 

DEMO (MP3 lub Audio)........

Telefon kontaktowy i adres e-mail.......

 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej zespół......

 

 

„zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 833, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kuponie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu konkursowego”.