Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” zaprasza na wykład Justyny Kowalewskiej "Życie i działalność majora Adama Trybusa ps. „Gaj” ". W czasie spotkania zostanie przedstawiona sylwetka tego wybitnego Polaka i żołnierza, cichociemnego, szefa Kedywu Okręgu Łódź AK, znakomitego łacinnika i wychowawcy. „Gaj” przez wiele lat inwigilowany był przez organa bezpieczeństwa PRL-u, a w 1951 roku skazany przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi. Uczestniczył, organizował i dowodził akcją uwolnienia więźniów politycznych z aresztu Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Pabianicach z 11 czerwca 1945 roku. W akcji tej udział wziął również gen. Aleksander Arkuszyński ps. "Maj", od listopada Honorowy Obywatel Miasta Pabianic.

Na spotkanie Klub zaprasza 22 stycznia o godzinie 17.00 do siedziby Koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Pabianicach przy ul. Kilińskiego 8.

Justyna Kowalewska jest absolwentką historii, Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego. Jej praca magisterska dotycząca biografii Adama Trybusa „Gaja” napisana została w Katedrze Historii Polski Współczesnej Instytutu Historii UŁ pod kierunkiem dr. Krzysztofa Lesiakowskiego i wysoko oceniona przez promotora i recenzenta.