Towarzystwo Muzyczne im. Karola Nicze zaprasza na recital fortepianowy w wykonaniu Krzysztofa Jabłońskiego. W programie utwory Ludwiga van Beethovena i Fryderyka Chopina. Koncert 21 kwietnia o godz. 19.00 w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Kościuszki 14.

Krzysztof Jabłoński urodził się we Wrocławiu w roku 1965. W wieku 6 lat rozpoczął naukę gry na fortepianie u mgr Janiny Butor. Pod jej kierunkiem zdobył szereg nagród w konkursach krajowych, stypendiów (m.in. Towarzystwa im. F. Chopina), a w wieku lat 12 zagrał po raz pierwszy z orkiestrą. W roku 1980 – jako najmłodszy uczestnik - zajął piąte miejsce na Międzynarodowym Konkursie "Premio Dino Ciani" w Mediolanie, po którym Nikita Magaloff (przewodniczący jury) zaprosił go do udziału w swoich kursach mistrzowskich w Genewie. W latach 1983-1986 studiował w Akademii Muzycznej w Katowicach pod kierunkiem prof. Andrzeja Jasińskiego.

W roku 1985 Jabłoński zdobył III Nagrodę na XI Międzynarodowym Konkursie im. F. Chopina w Warszawie. W latach 1988-1992 zdobył szereg czołowych nagród na międzynarodowych konkursach pianistycznych w: Palm Beach (USA), Monza (Włochy), Dublinie (Irlandia), Tel-Avivie (Izrael) - Złoty Medal A. Rubinsteina, Nowym Jorku - Nagroda specjalna im. Jorge Bolet'a, Calgary (Kanada).
Intensywna działalność koncertowa na estradach całego świata, jaką rozpoczął w roku 1985, trwa nieprzerwanie do dnia dzisiejszego.
Jest założycielem duetu "Chopin Duo" (z T. Strahlem – wiolonczela). Od 2005 roku jest członkiem Kwintetu Warszawskiego. Nagrywa dla radia i telewizji w wielu krajach. Ma w dorobku wiele płyt wydanych w Niemczech, Japonii i w Polsce. W ramach Wydania Narodowego Dzieł F. Chopina w redakcji prof. J. Ekiera zarejestrował komplety Etiud, Preludiów, Impromptus, a także Wariacje i Krakowiaka.

Jabłoński zajmuje się także pedagogiką. Prowadził klasy fortepianu w Akademiach Muzycznych we Wrocławiu i Katowicach. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Prowadzi kursy mistrzowskie oraz bierze udział w pracach jury międzynarodowych konkursów pianistycznych. W 2005 roku był jurorem XV Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie, International F. Chopin Piano Competition in ASIA, oraz The Seventh National Chopin Piano Competition of the United States.