W kolejnym koncercie z cyklu „Muzyka w zacnym dworze” swoje umiejętności zaprezentują: Ewa Kaczmarek, Dagmara Przybylska i Justyna Poterała. Koncert odbędzie się 21 kwietnia (środa) w siedzibie muzeum (Stary Rynek 1) o godz. 18.00.
Organizatorzy – Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. w Pabianicach oraz Muzeum Miasta Pabianic.

Program koncertu:
I. J. Paderewski – pieśni: „Gdy ostatnia róża zwiędła”, „Siwy koniu”
I. Tiumieniew – „Żal” – improwizacja na temat etiudy F. Chopina
Wyk. Dagmara Przybylska – sopran, Ewa Karczmarek – fortepian

G. B. Pergolesi – Duet „Sancta Mater” z oratorium „Stabat Mater”
Wyk. Dagmara Przybylska – sopran, Justyna Poterała – mezzosopran, Ewa Karczmarek – fortepian

St. Moniuszko – pieśni: „Groźna dziewczyna”, „Matko! Już nie ma cię”
St. Niewiadomski – „Latawica”
Wyk. Justyna Poterała – mezzosopran, Ewa Karczmarek – fortepian

J. S. Bach – F. Busoni – chorały: „Ich ruf zu dir, Herr”, „Nun komm` der Heiden Heiland”
F. Schubert – Impromptus Es – dur op. 90 nr 2, As – dur op. 90 nr 4
F. Chopin – Ballada g – moll op. 23
Wyk. Ewa Kaczmarek - fortepian

Informacje o wykonawcach:
Ewa Kaczmarek - urodziła się 25 grudnia 1983 r. w Pabianicach. Ukończyła Akademię Muzyczną im. G. i K. Bacewiczów w Łodzi, studiowała w klasie Anity Krochmalskiej – Podfilipskiej oraz Mariusza Drzewickiego. Studia muzyczne kontynuuje na Akademii Muzycznej w Łodzi pod kierunkiem Beaty Cywińskiej w ramach studiów doktoranckich, gdzie jest również zatrudniona na stanowisku nauczyciela akademickiego. Laureatka konkursów międzynarodowych, m.in. konkursu pianistycznego „Chopin dla najmłodszych” w Antoninie (1995 r., wyróżnienie ), V Konkursu Muzyki XX i XXI wieku w Warszawie (2003 r. wyróżnienie ). Uczestniczyła w licznych konkursach międzynarodowych, m.in.: Konkursie Interpretacji Muzyki Francuskiej (Łódź, 1999 r.), VII Międzynarodowym konkursie Muzyki Współczesnej
(Warszawa, 2003 r.), Chain Concours Moderne (Ryga, 2003 r.). Otrzymała stypendium im. Leopolda Kronenberga (Warszawa, 2003 r.). Występuje z wieloma recitalami jako solistka i kameralistka, m.in. występowała z kwartetem fortepianowym „Subito” w Filharmonii Narodowej w Warszawie (2004 r., „Estrada Młodych”). Brała udział w prawykonaniu utworów muzyki najnowszej, m.in. na 3. Festiwalu Prawykonań – Polska Muzyka Najnowsza w Katowicach. Ma za sobą nagrania radiowe (Program I Polskiego Radia, Radio Łódź ).

Dagmara Przybylska - pabianiczanka. Tutaj się urodziła i wychowała. Pierwsze lekcje śpiewu pobierała w MDK-u. Ta pasja tak się w niej zakorzeniła, że postanowiła poszerzyć swoje umiejętności o śpiew klasyczny. W taki oto sposób skończyła szkołę muzyczną II stopnia w Łodzi im. Stanisława Moniuszki na wydziale wokalnym i od 2009 roku jest studentką łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu pani prof. Beaty Zawadzkiej - Kłos.


Justyna Poterała - urodziła się 4 października 1988 r. w Kutnie. Swoją edukację muzyczną rozpoczęła od fortepianu w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. Karola Kurpińskiego. W szkole II stopnia ukończyła wydział wokalny. Obecnie jest studentką I roku łódzkiej Akademii Muzycznej w klasie śpiewu dr Bożeny Wagner.