Wieczór sonet fortepianowych Józefa Haydna w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Miejskiem Ośrodku Kultury przy ul. Kościuszki 14 w piątek 29 maja o godz. 18.00.