Prowadzi do miejsc wiążących się z walką łodzian o wolność wypowiedzi politycznej lub artystycznej oraz prawo do informacji – od czasów carskiego samodzierżawia, przez okres okupacji niemieckiej, aż do czasów PRL. Opowiada też o różnych formach ograniczania tej wypowiedzi. Spacer rozpoczyna się przy ul. Podrzecznej, na skraju Parku Staromiejskiego,
a kończy przed dawną siedzibą Zarządu Regionalnego NSZZ „Solidarność” przy ul. Piotrkowskiej 260. Odwiedzenie pieszo czternastu punktów zajmuje około trzech godzin, wycieczkę można także odbyć rowerem lub środkami transportu miejskiego.

Aby skorzystać z przewodnika, należy pobrać na telefon lub tablet aplikację audiotrip (Android, IOS) i zainstalować wycieczkę.

Jest to druga trasa opracowana przez historyków Oddziału IPN w Łodzi, w ubiegłym roku ukazał się przewodnik po łódzkim getcie „Śladami łódzkiego getta”. Pobranie obydwu wycieczek jest darmowe.