Z uwagi na skalę zjawiska handlu ludźmi do pracy przymusowej, tegoroczny konkurs na komiks dla młodzieży szkolnej został poświęcony właśnie temu problemowi. Konkurs ma na celu kształtowanie świadomości młodych ludzi na temat niebezpieczeństw i zagrożeń związanych z poszukiwaniem oraz świadczeniem pracy w kraju i za granicą, a także zaktywizowanie młodzieży do samodzielnego poszukiwania informacji i utrwalania wiedzy o handlu ludźmi do pracy przymusowej poprzez stworzenie opowiadania w postaci krótkiej formy graficznej.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych, a jego rozstrzygnięcie nastąpi w połowie czerwca przyszłego roku. Wszystkie informacje dotyczące regulaminu konkursu, karta zgłoszenia pracy oraz oświadczenie  zamieszczone są na stronie internetowej www.handelludzmi.eu.

Prace konkursowe mogą zostać wykonane w następujących technikach: rysunek, malarstwo, grafika komputerowa lub fotografia. Wykonane prace należy składać osobiście lub przesłać pocztą do 30 marca 2014 roku na adres Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa z dopiskiem: Konkurs „Handel ludźmi moimi oczami”. W celu dokonania prawidłowego zgłoszenia, do pracy należy dołączyć wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową.