Prof. dr hab. Andrzej Rzepliński opowie o procesie generała Augusta Fieldorfa "Nila". Na prelekcję zaprasza klub historyczny im. gen. Stefana Roweckiego "Grota". Wykład zaplanowano na 5 listopada (piątek) o godz. 16.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. św. Jana 10).

August Emil Fieldorf, ps. Nil (ur. 20 marca 1895 w Krakowie, zamordowany 24 lutego 1953 w Warszawie) – bojownik o niepodległość Polski, generał brygady Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta Głównego AK, dowódca organizacji NIE.