Fundacja Aviva ogłosiła konkurs „To dla mnie ważne”,  w którym wystartowała niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna z Pabianic. Ta inicjatywa to Pabianickie Centrum Neuroterapii Biofeedback. Głosować można na stronie: http://todlamniewazne.pl/inicjatywa,959,pabianickie-centrum-neuroterapii-biofeedback.html

„W marcu dzięki naszym staraniom wyposażyliśmy placówkę z urządzenie do neuroterapii Biofeedback - jest to urządzenie, dzięki któremu możemy wpływać na kształtowanie funkcji naszego mózgu, poprawiając jednocześnie jego funkcjonowanie. Dzięki stosowaniu treningów EEG Biofeedback możemy pomóc dzieciom z zaburzeniami takimi jak ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe, problemy z koncentracją uwagi.

Naszym celem na najbliższy rok jest stworzenie pierwszego Pabianickiego Centrum Neuroterapii Biofeedback, które przyczyniłoby się do rozwoju wiedzy na temat nowych technik terapii dzieci z niepełnosprawnością, jak również zdrowych”.

Zwycięski grant poradnia chce przeznaczyć na:

- dodatkowe moduły do urządzenia (czujniki pulsu, ciśnienia),

- specjalne fotele do terapii, dzięki którym osoba korzystająca z treningów będzie czuła większy komfort, niż siedząc na zwykłym krześle, ponadto redukujemy w ten sposób możliwość dekoncentracji,

- urządzenia multimedialne wspomagające terapię dzieci z upośledzeniem umysłowym czy autyzmem,

- szkolenia dla terapeutów, aby podnieść jakość świadczonych usług.