Osiedlowy Dom Kultury PSM Barak na Bugaju zaprasza na bezpłatne zajęcia mamy z dziećmi do lat 14 do Klubu Młodej Mamy. Mamusie o różnym stażu będą mogły porozmawiać o blaskach i cieniach macierzyństwa. Udzielić sobie rad i wsparcia, wymienić doświadczeniami i zasięgnąć fachowej porady.
Spotkanie organizacyjne – 5 października o godz. 17.30 (poniedziałek).
Warsztaty Artystyczne i Teatrzyk Młodego Aktora otwierają podwoje. W programie zajęć: przygotowywanie przedstawień, korekta wad i ćwiczenia wymowy, ćwiczenie dykcji, praca nad prawidłowym oddychaniem, oswajanie tremy, praca nad kulturą i poprawnością wypowiedzi.
Warsztaty działań twórczych dla wszystkich, w których drzemie dusza artysty. W programie zajęć: poznawanie metod ułatwiających kontakt ze sztuką, wyzwalających inwencję twórczą oraz prostych technik plastycznych.
Barak zaprasza także na zajęcia muzyczne. W programie: nauka gry na keyboardzie, gitarze, gitarze basowej, akordeonie oraz zajęcia wokalne.
Informacje i zapisy w Baraku przy ul. Grota–Roweckiego 23 (blok 201) do 15 października, tel. 0-42 214-89-92.