Zawodnicy wystartują i zakończą bieg na ul. Jadwigi Wajsówny (przy supermarkecie Carrefour).

Trasa biegu: ul. Popławska - J. Wajsówny – Smugowa – Waltera-Jankego - Popławska (jedna pętla- 1.200 m).

Program:

10.00 - 11.00 – zgłoszenia do biegu,

11.00 – rozpoczęcie,

11.05 – bieg przedszkolaków i dzieci,

11.20 – bieg w kategorii młodzieżowej,

11.45 – bieg w kategorii open,

12.30 – zakończenie.

Uczestnicy biegu oprócz klasyfikacji generalnej będą klasyfikowani w poszczególnych kategoriach wiekowych:

kategoria przedszkolna (dziewczęta i chłopcy) do 7 lat – trasa 200 m,

kategoria dziecięca 8-10 lat – trasa 400 m,

kategoria młodzieżowa 11-15 lat i 16-19 lat – trasa 2.400 m,

kategoria open (kobiety i mężczyźni) 20-29, 30-39, 40-49 i 50 i więcej lat – trasa 3.600 m.

Zgłoszenia do biegu są przyjmowane przed jego rozpoczęciem w godz. 10.00-11.00. Zawodnicy startujący w kategorii przedszkolnej, dziecięcej i młodzieżowej muszą posiadać pisemną zgodę rodziców na udział w biegu. Wszyscy startujący winni okazać się dowodem tożsamości (dowód osobisty lub legitymacja szkolna, w przypadku przedszkolaków dowód osobisty rodziców lub opiekuna prawnego).

Za miejsca I-III w każdej kategorii organizator przewidział medale i nagrody rzeczowe. Wyróżnienia otrzymają także: najmłodszy i najstarszy uczestnik, najbardziej liczna rodzina oraz reprezentacja szkoły.

Organizator zapewnia opiekę medyczną. Zawodnicy startują na własną odpowiedzialność. Podczas biegu wszyscy zawodnicy muszą posiadać numery startowe przymocowane do koszulki (numery wydaje organizator).