Poza tym zniszczenie finalnego produktu wyklucza możliwość kontroli 100% produkcji. Z pomocą przychodzą w takiej sytuacji badania nieniszczące, czyli takie, które pozwalają zdobyć niezbędne informacje, bez wpływania na stan produktu czy jego własności użytkowe.

 

Dzięki badaniom nieniszczącym sprawdzimy uszkodzenia materiałów, które często występują w złączach spawanych, odlewach, odkuwkach czy innych wyrobach. Warto podkreślić, że badania ndt tj. metody mocno się od siebie różnią. Ta sama metoda może być świetna lub beznadziejna, w zależności od badanego wyrobu. 

Metody badań nieniszczących można podzielić na trzy grupy, w zależności gdzie ulokowane są wady, które mogą one wykryć: Podział ten obejmuje badania powierzchniowe, objętościowe i pośrednie.

Badania powierzchniowe to, jak wskazuje nazwa, badania umożliwiające wykrywanie tylko wad na powierzchni. Zaliczają się do nich badania wizualne (kontrola wymiarowa, badania pod mikroskopem, endoskopowe etc.) oraz penetracyjne (wykorzystujące zjawisko wnikania penetrantu w szczelny powierzchniowe).

Badania objętościowe pozwalają sprawdzić co dzieje się we wnętrzu produktu, unikając jego przecinania i finalnie zniszczenia. Do grupy tej należą badania takie jak metoda radiologiczna (czyli klasyczne prześwietlenie, takie jak robi się u lekarza) oraz ultradźwiękowa (wykorzystująca fale dźwiękowe o częstotliwości powyżej 20 kHz).

Ostatnia grupa metod, to badania nieniszczące pośrednie. Określenie tych badań terminem pośrednie jest umowne i wynika z tego, że mogą on wykrywać wady powierzchniowe oraz te położone nieznacznie pod powierzchnia. To jak głęboko po powierzchnie można zajrzeć zależy od własności materiału z którego wykonany jest produkt oraz parametrów samej metody badawczej. Do metod pośrednich zaliczamy badania magnetyczne (wykorzystujące rozproszenie pola magnetycznego) i metodę prądów wirowych (opartą na zjawisku indukcji elektromagnetycznej).

Ultrarent w Kaliszu - Metody badań nieniszczących stosuje się w przemyśle powszechnie, szczególnie tam gdzie istnieje konieczność weryfikacji 100% wyrobów. Niektóre badania wymagają zniszczenia produktu i nie da się tego uniknąć (chociażby testy zmęczeniowe), ale w wielu przypadkach metody nieniszczące w zupełności wystarczają.