Co zmieni się w 2022 roku?

Jedno jest pewne - w 2022 roku zniknie system opustów. Działał on z powodzeniem od 2016 roku. Dzięki niemu prosumenci mogli oddawać nadwyżki energii do sieci energetycznej. W przypadku mikroinstalacji do 10 kWp odbierali 80% przesłanej energii. Jeśli instalacja przekracza 10 kWp i jej moc nie była większa niż 50 kWp, wówczas odebrać mogli już tylko 70% energii. Na jej odzyskanie z sieci mieli rok od momentu przesłania.

Na ten moment wiemy, że obecny system będzie wygaszany, a osoby, które zdecydują się na fotowoltaikę w 2022 roku, będą musiały skorzystać z nowego modelu rozliczeń. Natomiast właściciele działających już instalacji PV zachowają prawo do korzystania z systemu opustów jeszcze przez 15 najbliższych lat.

 

Będzie drożej, ale...

Wiemy już, że energię kupimy drożej, niż sprzedamy. Nie będzie już obowiązywał system netmeteringu. Zastąpi go zwykła sprzedaż. Należy pamiętać, że inne stawki będą obowiązywać przy skupie energii przez sieć, inne zaś przy jej dystrybucji. Zgodnie z propozycją Ministerstwa Klimatu i Środowiska energia ma być sprzedawana po średniej cenie z rynku hurtowego.

Jak zapewnia Ministerstwo, proponowany model rozliczeń jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Jak zakłada nowa ustawa, wszyscy odbiorcy mogą wybrać nowy system. W przeciwieństwie do systemu opustów umożliwia on oddzielne rozliczenie energii wprowadzonej do sieci, jak i tej zużywanej.

W ocenie Ministerstwa Klimatu proponowany system rozliczeń ma zapewnić sprawiedliwy udział odbiorców energii słonecznej w kosztach. Mają oni uzyskać równy udział w systemie opłat. Ideą wprowadzanego modelu rozliczeń jest zachęcenie odbiorców do większej konsumpcji wytwarzanej energii. Trzeba pamiętać, że sieć naliczy opłaty jedynie za pobraną energię elektryczną.

 

Nowy system rozliczeń i nowe możliwości

Nie da się ukryć, że udział prosumentów w wytwarzaniu energii elektrycznej zwiększa się z roku na rok. Nowe przepisy otwierają przed nimi nowe możliwości. Pozwalają m.in. sprzedawać energię elektryczną. Najważniejsze ogniwa - odbiorcy, prosumenci oraz agregatorzy - będą mogli nawiązywać współpracę na korzystnych dla siebie warunkach.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przewiduje, że zwiększy się aktywność tzw. agregatorów, czyli organizacji skupujących nadwyżki energii elektrycznej. Dzięki temu prawdopodobnie wyłonią się nowe modele biznesowe. Działalność agregatorów opierać się będzie na magazynowaniu energii elektrycznej. Wiele wskazuje na to, że zaoferują prosumentom korzystniejszą zapłatę za energię elektryczną.

 

Korzyści dla prosumentów po wprowadzeniu nowego modelu rozliczeń w 2022 roku

Działalność agregatorów przełoży się na większą konkurencyjność na rynku OZE. Prosumenci samodzielnie wybiorą interesujące i korzystne dla nich oferty sprzedaży energii. Większa stanie się również swoboda zawierania umów.

Nowi odbiorcy będa mogli oferować usługi z zakresu magazynowania energii. Prosumenci mogą też zdecydować się na przechowywanie wytworzonej energii solarnej we własnym zakresie. Wygląda na to, że dofinansowania na odnawialne źródła energii obejmą zakup własnego magazynu energii.

Czy mimo to fotowoltaika będzie się nadal opłacać? Jak najbardziej! Załóżmy, że jesteśmy właścicielami domu jednorodzinnego i rocznie zużywamy 4,5 MWh energii elektrycznej. Bez instalacji fotowoltaicznej rachunek za prąd wyniósłby nas około 3 tys. złotych. Pozyskując energię z fotowoltaiki, zapłacilibyśmy niewiele ponad 100 zł. Tak sytuacja przedstawia się w obecnym systemie opustów.

W nowym systemie rozliczeń wciąż będziemy generować duże oszczędności. Potencjalny rachunek w podanym jako przykład domu będzie mniejszy o tysiąc złotych. Z kolei za odkupienie nadwyżek energii zapłacimy około 2 tys. zł. Należy pamiętać, że ze sprzedaży energii do sieci odzyskamy już zaledwie jej połowę.

Można się spierać, który system rozliczeń jest lepszy, bardziej elastyczny i korzystniejszy dla rynku OZE. Trzeba jednak pamiętać, że mimo zmiany prawa fotowoltaika nadal pozostaje najbardziej opłacalnym sposobem pozyskiwania energii elektrycznej. Więcej o tym jak będzie wyglądała fotowoltaika od 2022 przeczytasz na Ekofachowcy.pl!