W praktyce oznacza to, że wykorzystywana będzie tylko ta, przy której uprawie stosuje się mniej wody, nawozów sztucznych i pestycydów.

Tradycyjne sposoby uprawy bawełny są często szkodliwe dla środowiska i ludzi, którzy ją uprawiają. Wśród najważniejszych problemów z tym związanych wymienia się m.in. postępującą erozję gleby, niedostatek wody, stopniowe naruszenie różnorodności biologicznej oraz konsekwencje zdrowotne stosowania dużej ilości pestycydów i nawozów chemicznych. Ponadto, większość bawełny jest uprawiana w małych gospodarstwach, w krajach rozwijających się, gdzie farmerzy każdego dnia walczą o wypracowanie zysku. Dlatego Grupa IKEA już od 10 lat prowadzi działania na rzecz podniesienia standardów uprawy bawełny, zmniejszania jej szkodliwych skutków i całkowitego wyeliminowania niedopuszczalnych praktyk, takich jak zatrudnianie dzieci. Wspólnie z partnerami edukuje i zachęca plantatorów do zrównoważonych metod uprawy. Dzięki nim oszczędzają wodę, używają mniej pestycydów i sztucznych nawozów, a także zwiększają zyski, co pozwala na poprawę warunków pracy. Dotychczas w ten sposób udało się pomóc około 110.000 farmerów.

Program pozyskiwania bawełny z bardziej zrównoważonych źródeł obejmuje: bawełnę z certyfikatem Better Cotton (standard określony przez Better Cotton Initiative - BCI), bawełnę uprawianą przez farmerów, którzy dążą do tego, by spełniała ona standard BCI, zrównoważoną bawełnę z USA (np. e3 Cotton Program).

Od września 2015 roku bawełna używana w produkcji artykułów IKEA pochodzi wyłącznie
z tych źródeł i stopniowo zastępuje dotychczasowy asortyment.

Główne źródła bawełny używanej do produkcji asortymentu IKEA to Indie, Pakistan, Turcja, Chiny, USA i Brazylia.