W wielu budynkach jednorodzinnych prąd jest też wykorzystywany do ogrzewania wody i pomieszczeń. Potrzeby energetyczne nie muszą jednak być pokrywane z sieci energetycznej. Alternatywą jest wykorzystanie energii słonecznej.

Jak pozyskać energię słoneczną dla domu?

Korzystanie z darmowego prądu jest możliwe dzięki energii odnawialnej, której źródło stanowi słońce. Promienie słoneczne zawierają jej wiele, a przetworzone za pomocą ogniw słonecznych w prąd stały i przekonwertowane przez inwerter w prąd przemienny, mogą służyć do zasilania domowych urządzeń, oświetlenia i maszyn. Aby wykorzystanie energii słonecznej było to możliwe, niezbędna jest instalacja fotowoltaiczna. Domowa elektrownia słoneczna powinna mieć odpowiednią moc, by zaspokajała zapotrzebowanie domu na energię elektryczną. Może być zamontowana na dachu lub na gruncie pod warunkiem, że te miejsca są odpowiednio nasłonecznione.

Czym jest i jak działa fotowoltaika?

Instalacje fotowoltaiczne mają na celu produkcję energii elektrycznej ze światła słonecznego. Panele słoneczne są modułami, w których skład wchodzą ogniwa fotowoltaiczne. To właśnie w tych najmniejszych elementach zazwyczaj wykonanych z krystalicznego krzemu zachodzi produkcja prądu. Pod wpływem fotonów ze światła słonecznego jest wzbudzany ruch elektronów, czyli prąd stały. W instalacji wyspowej może on być wykorzystywany do zasilania niektórych urządzeń na prąd DC. Natomiast instalacja fotowoltaiczna podłączona do sieci elektroenergetycznej wymaga przetworzenia prądu stałego w zmienny.

Z czego składa się fotowoltaika?

Budowa instalacji fotowoltaicznej jest stosunkowo prosta. Jej podstawę stanowią panele fotowoltaiczne wykonane z ogniw. Panele są umieszczone w specjalnych ramach i chronione z obu stron specjalnymi foliami. Do konwersji prądu na przemienny służy falownik, czyli inwerter. Wszystkie te elementy są połączone okablowaniem. Aby fotowoltaika działała sprawnie, niezbędne są też różne zabezpieczenia. Dlatego w systemach PV montuje się wyłączniki różnicowoprądowe i inne urządzenia typowe dla sieci energetycznych.

Efektywne korzystanie z instalacji fotowoltaicznej wymaga dopasowania jej parametrów do potrzeb energetycznych budynku. Dlatego wybór paneli fotowoltaicznych powinien być poprzedzony analizą terenu, warunków środowiskowych oraz obliczeniem, jakie jest zapotrzebowanie na energię. Na podstawie zgromadzonych danych można dobrać taką moc instalacji, która zapewni odpowiednią ilość energii. Instalacja fotowoltaiczna o mocy odpowiadającej potrzebom gospodarstwa sporawi, że po okresie zwrotu inwestycji wysokość rachunków za prąd spadnie niemal do zera.

Zalety produkcji energii z promieniowania słonecznego

Montaż instalacji fotowoltaicznych niesie za sobą wiele korzyści. Najważniejsze zalety korzystania z odnawialnych źródeł energii to:

  • własna produkcja energii elektrycznej zarówno w formie prądu stałego, jak i przemiennego,

  • obniżenie rachunków za pąd,

  • korzystanie z ekologicznego źródła energii,

  • możliwość darmowego podgrzania wody użytkowej i ogrzania domu,

  • częściowe uniezależnienie od dostaw z sieci i zmienności cen,

  • wzrost wartości budynku.

- Warto też dodać, że panele fotowoltaiczne na dachu przyciągają uwagę, stanowiąc specyficzną wizytówkę, która wskazuje na proekologiczne poglądy właścicieli oraz ich nowoczesność i perspektywiczne podejście do inwestycji – podkreśla ekspert FlexiPower Group.

Fotowoltaika a dofinansowania

Planując montaż paneli na dachu, większość osób zastanawia się, czy koszty instalacji nie będą zbyt wysokie, a okres zwrotu inwestycji – zbyt długi. Aby wyprodukować potrzebną ilość kWh energii elektrycznej, często muszą dokonywać wyboru paneli słonecznych o większej mocy, a więc również droższych. Światełkiem w tunelu jest możliwość skorzystania z dofinansowania, które oferuje państwo. Fotowoltaika zaczyna przynosić korzyści natychmiast po jej uruchomieniu. Jednak zwrot części nakładów na inwestycję sprawia, że znacznie szybciej rachunki za prąd spadają do zera. Zazwyczaj jest to 5-7 lat.

Chcesz korzystać z taniej energii odnawialnej i planujesz montaż fotowoltaiki? Skontaktuj się ze specjalistami, np. z firmy FlexiPower Group. W ten sposób szybko i bez zobowiązań uzyskasz wycenę instalacji i zaplanujesz wykonanie prac w dogodnym momencie.