Poszerzenie działalności eksportowej niejednokrotnie przysparza jednak przedsiębiorcom problemów związanych z weryfikacją zagranicznego kontrahenta czy dochodzeniem należności. Rozwiązaniem jest faktoring eksportowy. Na czym on polega i kto powinien z niego skorzystać?

Dla wielu małych i średnich eksporterów najistotniejszym czynnikiem motywującym do podjęcia współpracy handlowej z zagranicą jest pomoc w sprawdzeniu wiarygodności i wypłacalności kontrahenta. Informacje na temat prawa i lokalnych zwyczajów handlowych obowiązujących na rynkach zagranicznych są również bardzo istotne. Przedsiębiorcy oczekują od partnerów wspierających ich w eksporcie informacji na temat rynków, z którymi można handlować czy targów, na które warto pojechać. Pomocne dla eksporterów mogą okazać się takie instytucje, jak: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów, Polska Izba Gospodarcza Eksporterów, Importerów i Kooperacji, Krajowa Izba Gospodarcza Centrum Promocji, wydziały i Portal Promocji Handlu i Inwestycji, Portal Promocji Eksportu, portal informacyjny Twoja Europa (Your Europe).

Wiedza o zagranicznych rynkach

Ważne jest, by firma, przed rozszerzeniem swojej działalności eksportowej na inne, zagraniczne rynki, poświęciła czas na zapoznanie się z praktykami płatniczymi w danym kraju. Będzie mogła w ten sposób dostosować swoje wymagania do lokalnych zwyczajów i uniknie problemów w negocjacjach. Warto sięgnąć w takiej sytuacji po pomoc faktora. Ma on bowiem szeroką wiedzę o rynkach zagranicznych, może także pomóc w prawnych i technicznych aspektach dochodzenia należności na terytorium innego kraju. Dzięki współpracy z faktorem eksporter nie musi posiadać wiedzy o zagranicznych rynkach i ich systemach prawnych, czy znać języków obcych. Ryzyka związanego z wchodzeniem na nowe rynki nie da się całkowicie wykluczyć, ale dzięki wsparciu firmy faktoringowej, która działa na rynkach międzynarodowych i ma przedstawicielstwa w wielu krajach – można je w dużej mierze ograniczyć.

Faktor może również przejąć ryzyko niewypłacalności klienta (faktoring bez regresu). To ważne szczególnie w kontekście nawiązywania nowych relacji handlowych, także z kontrahentami zagranicznymi (co jest niezwykle istotne w sektorze tworzyw sztucznych, w którym eksport stanowi znaczącą część działalności). Przedsiębiorstwa, które chcą się rozwijać, powinny poszerzać swoją działalność na inne rynki i pamiętać przy tym, że łączy się to z wieloma trudnościami. Jedną z nich jest ryzyko kursów walut. Zminimalizować może je faktoring eksportowy. Pozyskane z niego środki wypłacane są w walucie, w której wystawiona jest faktura. Jeśli firma sprzedaje np. do Niemiec, wówczas wystawia fakturę w euro, zaliczka wypłacana przez faktora jest również w euro.

Elastyczność faktoringu

Faktoring eksportowy dobrze sprawdza się w branżach, w których dostawcy mają dominującą pozycję i mogą wymagać krótkich terminów płatności lub wręcz płatności gotówką. W ramach faktoringu możliwe jest skorzystanie z rozwiązań przygotowanych z uwzględnieniem specyfiki danego przedsiębiorstwa, dostarczających finansowania na poszczególnych etapach transakcji eksportowej.

Faktoring to finansowanie dla dynamicznych, rozwijających się firm. Środki pozyskane z faktoringu mogą być wykorzystywane w procesie planowania dodatkowych zakupów – a co za tym idzie – dodatkowej produkcji i sprzedaży. Wzrasta atrakcyjność producenta, może on realizować więcej zleceń, a dzięki temu – więcej zarobić.

Ponadto zagraniczni kontrahenci często żądają wydłużonych terminów płatności, niejednokrotnie jest to 90 lub 120 dni. Łatwo wówczas o zatory płatnicze i problemy z zachowaniem płynności finansowej. Badanie Bibby MSP Index potwierdza, że większość firm z sektora MŚP w Polsce otrzymuje płatność za sprzedany towar lub wykonaną usługę po terminie wskazanym na fakturze. Aktualnie problem potwierdza 70 proc. badanych. Dzięki faktoringowi, przedsiębiorca może przerwać błędne koło opóźnionych płatności i zatorów płatniczych.