1. Czym jest kredyt obrotowy?

  2. Jak uzyskać kredyt obrotowy?

  3. Co to jest faktoring?

  4. Kredyt obrotowy a faktoring – czym się różnią?

 

W działalności firmy jest wiele sytuacji, kiedy potrzebne są dodatkowe środki finansowe. Plany inwestycyjne, uzupełnienie stanów magazynowych – firma musi się rozwijać i pozyskanie środków na ten cel jest konieczne. W takiej sytuacji warto rozważyć kredyt obrotowy lub faktoring, które umożliwią realizację celów.

 

Czym jest kredyt obrotowy?

 

Kredyt obrotowy to propozycja dla firm, które potrzebują środków na sfinansowanie bieżącej działalności firmy. Kredy można przeznaczyć na wybrany cel związany z działalnością. Część banków wymaga, aby wskazać cel, na który zostaną przeznaczone środki, w innych nie ma takiego wymogu. Kredyt obrotowy jest uznawany za kredyt krótkoterminowy lub średnioterminowy. Najczęściej jest przyznawany do 12 miesięcy, ale niektóre banki mogą udzielić kredytu nawet na 3 lata. Taki kredyt jest najczęściej wykorzystywany na zakup towarów albo sprzętu, opłacenie aktualnych zobowiązań, spłatę długów lub sfinansowanie nowej inwestycji. Kredyt obrotowy ma dwa warianty:

  • Kredyt w rachunku bieżącym – jest to limit kredytowy na firmowym koncie bankowym. Kiedy masz przyznany limit, możesz w dowolnym czasie sięgać po dodatkowe środki. Spłata zadłużenia następuje, kiedy na konto wpływają jakieś środki. Wszelkie przychody w pierwszej kolejności zostają zaliczone na poczet ujemnego salda.

  • Kredyt w rachunku kredytowym – wymaga otwarcia nowego rachunku kredytowego w banku. Ten rodzaj kredytu może zostać udzielony jednorazowo albo w transzach. Z kolei raty można spłacać w odstępach miesięcznych albo kwartalnych. Kredyt w rachunku kredytowym może być nieodnawialny lub odnawialny, czyli po spłacie zostanie znów uruchomiony do wysokości limitu kredytowego.

 

Jak uzyskać kredyt obrotowy?

 

Warunki uzyskania kredytu obrotowego są ustalane indywidualnie z przedsiębiorcą, a bank sprawdza sytuację finansową firmy i jej rokowania. Bank sprawdzi przede wszystkim czy firma nie przynosi strat i nie zalega z płatnościami. Ważne jest również, jak długo firma istnieje na rynku. Duże znaczenie ma również zabezpieczenie kredytu, na przykład w postaci nieruchomości. Im lepsza kondycja firmy, tym lepsze warunki kredytu można otrzymać. Chociaż w większości banków można złożyć wniosek o kredyt obrotowy przez internet, na decyzję trzeba poczekać nawet kilka dni.

 

Na oprocentowanie kredytu obrotowego składa się WIBOR oraz marża banku, która jest negocjowana i ustalana indywidualnie. Na marżę ma wpływ sytuacja finansowa firmy. Oprocentowanie nominalne takiego kredytu wynosi obecnie około 10 procent w skali roku. Podczas wypełniania wniosku trzeba zwrócić uwagę na:

  • wysokość opłat stałych oraz jednorazowych,

  • opłaty dodatkowe, na przykład za przyznanie kredytu, wcześniejszą spłatę, rozpatrzenie wniosku czy prowizję od niewykorzystanych środków,

  • ewentualny okres karencji w spłacie zadłużenia, co jest ważne, jeśli firma miałaby kłopoty finansowe.

 

Co to jest faktoring?

 

Faktoring to inaczej wcześniejsze wypłacenie zaliczki z wystawionej kontrahentowi faktury. Zamiast oczekiwać na przelew od kontrahenta, możesz od razu dysponować środkami finansowymi, przeznaczając je na dowolny cel. Faktoring to bardzo dobra opcja przede wszystkim dla małych i średnich firm oraz freelancerów, którzy często potrzebują szybkiego dostępu do gotówki, a jest ona zamrożona w fakturach. Faktoring pozwala poprawić płynność finansową i szybko korzystać ze środków z nieopłaconych jeszcze faktur. Zwiększa on również przewagę konkurencyjną, ponieważ daje możliwość oferowania kontrahentom dłuższych terminów płatności. Jakie faktury można finansować? SMEO finansuje faktury z terminem płatności między 7 a 90 dni, o minimalnej wartości 400 zł netto. Faktury nie mogą być przeterminowane, ani płatne gotówką. Po wypełnieniu wniosku i pozytywnej weryfikacji już w kilka minut podpisujesz umowę online i dostajesz dostęp do limitu faktoringowego. Aby skorzystać z pieniędzy wystarczy wystawić fakturę z odroczonym terminem płatności oraz specjalnym numerem rachunku bankowego w SMEO, a następnie przesłać fakturę kontrahentowi, a jej kopię do SMEO. Wtedy zostanie Ci wypłacona zaliczka, a po opłaceniu faktury przez kontrahenta otrzymasz pozostałą kwotę.

 

Kredyt obrotowy a faktoring - czym się różnią?

 

Kredyt obrotowy i faktoring uzupełniają się wzajemnie, ponieważ pozwalają na rozwiązanie problemów związanych z chwilową utratą płynności finansowej. Jednak są między nimi pewne różnice. Więcej szczegółów dotyczących faktoringu znajdziesz na stronie https://smeo.pl/.

  • Faktoring to usługa, która polega na przyspieszeniu płatności wystawionych faktur. Daje więc przedsiębiorcy szybki dostęp do pieniędzy zamrożonych w fakturach. Jest też mniej sformalizowany od kredytu obrotowego, bo wymaga mniejszej liczby dokumentów i zabezpieczeń. Może z niego skorzystać nawet nowo powstała firma, już od pierwszej wystawionej faktury. Aby skorzystać z faktoringu przedsiębiorca nie musi dokumentować historii kredytowej, ani odpowiednio wysokich przychodów.

  • Kredyt obrotowy umożliwia dostęp do gotówki z wyprzedzeniem, czyli wydanie pieniędzy, których firma jeszcze nie zarobiła. Kredyt ułatwia zwiększenie przychodów w krótkim czasie.