Sprzedawca to bardzo wymagający zawód. Dlatego motywowanie przedstawicieli tej grupy zawodowej to jedno z najważniejszych i jednocześnie najtrudniejszych wyzwań, przed którym stoi kadra menedżerska ds. sprzedaży. Zobacz, jak odpowiednio zachęcić sprzedawców do osiągania wyższych wyników.

Dlaczego warto motywować pracowników sklepu?

Praca w sklepie wymaga bezpośredniego kontaktu z klientem. Osoba zatrudniona na stanowisku sprzedawcy powinna być komunikatywna, aktywna w działaniu, cierpliwa, opanowana, odporna na stres, ambitna i profesjonalna. Jednocześnie do ciemnych stron pracy sprzedawcy zaliczyć można niestabilność zarobków, negatywne nastawienie klienta do handlowca lub stres związany z koniecznością osiągania coraz to lepszych wyników sprzedaży.

W związku z powyższym osoby zajmujące to stanowisko są częściej narażone na frustrację oraz wypalenie zawodowe. Aby zatem uniknąć negatywnych skutków związanych z zawodem sprzedawcy, warto sięgać po różnego rodzaju metody i techniki motywowania personelu zatrudnionego w sklepie.

Staranie zaplanowany system motywacji w firmie przynosi korzyści zarówno pracownikowi, jak i samemu pracodawcy. Właściwe nagradzanie pracowników daje im satysfakcję z wykonywanych zadań i poprawia  ich samopoczucie. Zwiększone zaangażowanie pracownika w działania firmy wpływa na wydajność pracy, zmniejsza rotację pracowników, buduje pozytywny wizerunek firmy jako pracodawcy i wzmacnia jej stabilność na rynku. Ponadto zachęca personel do szukania innowacyjnych rozwiązań w zakresie przydzielonych im zadań.

Jakie sposoby na motywowanie pracowników sklepu są najskuteczniejsze? 

Dobór odpowiednich sposobów motywowania należy zacząć od poznania potrzeb i wartości, którymi kierują się pracownicy sklepu.

Obecnie uważa się, że motywowanie negatywne jest przestarzałą i mało skuteczną metodą zachęcania pracowników do pracy. Może ono bowiem przyczynić się do pogorszenia atmosfery pracy, spadku kreatywności, a tym samym utarty satysfakcji pracowników z wykonywanych obowiązków. Wobec powyższego skuteczniejszą metodą zachęcania pracowników sklepu do bardziej wydajnej i efektywnej pracy jest motywacja pozytywna. Ta może przejawiać się w formach popularnych kart podarunkowych bądź innych, być może nieco mniej oczywistych, benefitów pozapłacowych.

Do metod pozytywnego wzmacniania pracowników sklepu należą:

 • motywowanie finansowe, między innymi systematyczne podwyżki wynagrodzenia, premie lub nagrody finansowe, które zależą od wyników pracy;
 • benefity pozapłacowe – są to różnego rodzaju karty lub kupony podarunkowe, dofinansowanie posiłków (np. karta Lunch Pass Sodexo), wyjazdów wakacyjnych lub integracyjnych pracowników, karnety do kina oraz na zajęcia sportowe (np. karta Flexi Pass Sodexo);
 • gwarancja ciągłości zatrudnienia oraz możliwość awansu w strukturze firmy;
 • zapewnienie możliwości rozwoju kompetencji zawodowych oraz posiadanych kwalifikacji;
 • pozytywne nastawienie menedżera wobec członków zespołu sprzedażowego, które sprawi, że pracownicy będą chcieli dopasować się do wizerunku, jaki mają u swojego przełożonego;
 • wyznaczanie zadań adekwatnych do możliwości danego pracownika – ani nie za trudnych, ani zbyt łatwych;
 • stosowanie pochwał;
 • sposób reagowania na błędy – uznanie przez menedżera błędu za naturalny element pracy oraz opracowanie zasad postępowania w przypadku zaistnienia pomyłki;
 • pokazywanie wzorów i inspiracji, czyli jak pewne zadania wykonują inni - może to także zachęcać pracowników do efektywnej pracy;
 • okazywanie zaufania do kompetencji sprzedawców – delegowanie zadań i dopuszczanie personelu do podejmowania decyzji;
 • budowanie poczucia wspólnego celu zespołu sprzedażowego poprzez pokazanie, jak działania lub zaniechania zespołu wpłyną na funkcjonowanie firmy;
 • inspirowanie pracowników sklepu do kreatywnego i niestandardowego myślenia oraz zapewnienie stałego wsparcia podczas realizacji zadań ze strony kierownictwa;
 • konstruktywna krytyka – taki feedback ze strony pracodawcy pozwala wyeliminować zaistniały błąd w przyszłości i motywuje pracownika do wydajniejszej pracy.

Jak zbudować skuteczny system motywacyjny?

Aby właściwie motywować personel, warto wiedzieć, że adekwatna nagroda pełni następujące funkcje:

 • określa wzory zachowań oraz standardy pracy w danej firmie;
 • wzmacnia pożądane w danym zakładzie pracy postawy oraz zachowania personelu;
 • motywuje i zachęca pracowników do efektywnej pracy, nadaje sens i przynosi osobistą satysfakcje z wykonywanej pracy oraz zwiększa lojalność wobec pracodawcy.

Stworzenie odpowiedniego systemu motywacji pracowników sklepu jest nie lada wyzwaniem. Aby przyniosło właściwe efekty, lepiej powierzyć je specjalistom. Obecnie na rynku istnieją firmy, takie jak Sodexo świadczące usługi w zakresie doboru odpowiednich benefitów pracowniczych. Dzięki posiadanemu doświadczeniu i narzędziom wskażą one optymalne rozwiązania w tym zakresie dla twojej firmy.