Jak przeprowadzić rozwód krok po kroku, aby obie strony były zadowolone? Czy lepiej wystąpić o rozwód bez orzeczenia o winie czy zdecydować się na pozew z orzecznictwem o winie jednej ze stron? Pierwszym krokiem, jaki powinniśmy uczynić, jest wizyta w kancelarii prawnej. Tam odpowiednia osoba pokieruje nas i pomoże w napisaniu pozwu oraz w powództwie na sprawie rozwodowej w sądzie.

Co to jest pozew rozwodowy?

Pozew rozwodowy to dokument, który należy dokładnie wypełnić i złożyć w odpowiednim sądzie okręgowym. W zależności od tego czy pozew jest składany przez jednego czy oboje małżonków, należy go odpowiednio podpisać. W sytuacji kiedy oboje małżonków decyduje się na rozwód bez orzekania o winie, taki pozew mogą złożyć wspólnie, pod pozwem powinny znajdować się podpisy obojga małżonków. Jeżeli nie wiemy jak złożyć pozew o rozwód, warto wybrać kancelarie prawne Gdańsk, gdzie z pewnością zostanie nam udzielona pełna porada prawna, wraz z kierownictwem w zakładanej sprawie rozwodowej.

Jak już zostało wspomniane, pozew o rozwód składamy w odpowiednim Sądzie Okręgowym, a jego lokalizacja jest uzależniona od ostatniego adresu zamieszkania obojga małżonków. Kiedy już ustalimy, do którego Sądu Okręgowego musimy złożyć dokumenty rozwodowe, możemy rozpocząć ich prawidłowe wypełnianie. Podstawą takiego pozwu jest nadanie go do odpowiedniego sądu, dlatego najpierw musimy ustalić adres Sądu Okręgowego, zanim rozpoczniemy wypełnianie wniosku.

W pozwie rozwodowym muszą się znaleźć obowiązkowo wszystkie dane obojga małżonków, wraz z aktualnymi adresami zamieszkania, tak aby sąd mógł odesłać osobie pozwanej jedną kopie pozwu i aby istniała pewność o jego prawidłowym dostarczeniu. Pozew rozwodowy może złożyć osoba go składająca bądź jej pełnomocnik, jeżeli takowego posiada. W takiej sytuacji pełnomocnikiem osoby pozywającej może być radca prawny bądź prawnik.

Dokumenty niezbędne do złożenia pozwu

Wraz z pozwem rozwodowym, musimy dołączyć obowiązkowo dokumenty, do jakich zalicza się odpis skrócony aktu małżeństwa, odpisy skrócone aktów urodzenia dzieci, jeżeli są one niepełnoletnie, a także należy dołączyć do pozwu dokument, w którym potwierdzamy uiszczenie opłaty sądowej, która obecnie wynosi 600 złotych. Jeżeli pozew rozwodowy zostaje składany z orzeczeniem o winie drugiego małżonka, do dokumentów warto również dodać dowody wskazujące na jego winę oraz żądanie orzeczenia o alimentach dla dzieci, jednostronnej władzy rodzicielskiej czy ograniczonych prawach do opieki jednego z małżonków.

Ile trzeba czekać na sprawę rozwodową?

W zależności od złożoności pozwu rozwodowego, czas oczekiwania na rozprawę rozwodową może być różny. Jeżeli dokumenty zostały wypełnione prawidłowo, nie brakuje żadnych załączników, ani podpisów, należy cierpliwie czekać na datę rozprawy rozwodowej. Najważniejsze jest to, aby wniosek został wypełniony prawidłowo, jakiekolwiek braki w dokumentach mogą spowodować odrzucenie wniosku i przedłużyć okres oczekiwania na rozprawę. Dlatego korzystniejszą opcją jest składanie pozwu rozwodowego poprzez kancelarie prawne Gdańsk, gdzie zostanie udzielona fachowa pomoc o porada w kwestii prawidłowego wypełnienia wszystkich dokumentów rozwodowych.