Nie jest to jednak pełna kwota, jaką otrzymałby, gdyby nie były odliczane pewne kwoty od jego wynagrodzenia. Dochód to przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów. 

Co to są koszty uzyskania przychodu?

Koszty uzyskania przychodu to wszystkie wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów. W przypadku działalności gospodarczej są to wszystkie te elementy, które wpływają na prowadzenie firmy oraz wydatki związane z rozwijaniem działalności lub działaniami mającymi na celu wykonanie konkretnych usług dla klientów. Takie koszty uzyskania przychodów w przypadku osób prowadzących własne działaności gospodarcze są odliczane od kwoty, od jakiej należy opłacić podatek dochodowy. Jeżeli przedsiębiorca zatrudnia pracowników lub rozlicza się na podstawie ustalanych kontraktów z podwykonawcami, ich opłaty również mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Podobnie jak koszty z tytułu prowadzenia zawodów sportowych. Pewne przychody są uzyskiwane, jednak pojawiają się również znaczne koszty, które przedsiębiorca organizujący wydarzenie może odliczyć od przychodu, jaki wpływa na jego konto podczas trwania wydarzenia. 

Koszty uzyskania przychodów na umowie o pracę 

POdczas wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę również ponoszone są przez pracownika koszty uzyskania przychodu. Do kosztów uzyskania przychodu można wliczyć wszystkie elementy związane z wykonywaniem swojej pracy. Mogą być to również działania dążące do zabezpieczenia źródła przychodów. Jednak koszty wynikające z przeniesienie prawa własności wynalazku nie stanowią kosztów uzyskania przychodów. Jednak wszystkie elementy związane z poniesieniem kosztów dojazdu do pracy za pomocą komunikacji miejskiej lub własnym samochodem stanowią taki koszt. Pracownik, aby uzyskać konkretny przychód musi najpierw ponieść pewne straty, które wliczane są do kosztów. 

koszty

W przypadku osób pracujących na podstawie umowy o pracę lub dowolnej umowy cywilno-prawnej odpowiednie koszty uzyskania przychodów nie są odliczane a bieżąco jak w przypadku osób posiadających własną działalność gospodarczą. Na początku każdego roku kalendarzowego każda osoba, które uzyskała przychód ze stosunku pracy jest zobowiązana złożyć do Urzędu SKarbowego PIT-36. Jest to roczne zeznanie podatkowe, w którym zawarte są wszystkie przychody, koszty uzyskania przychodów oraz dochody wynikające z odejmowania od siebie tych dwóch wartości. Od podanej kwoty naliczany jest podatek dochodowy, który następnie trzeba uregulować lub uzyskuje się nadpłatę podatku dochodowego w odpowiedniej kwocie, która następnie wraca na konto podatnika. Taka sytuacja ma miejsce zazwyczaj wtedy, kiedy okazuje się, że koszty uzyskania przychodów są znacznie większe niż same przychody lub wówczas, kiedy płatnikowi przysługuje prawo do ulg podatkowych w związku z posiadanie wielodzietnej rodziny, niepełnosprawności lub w przypadku innych sytuacji, które są dokładnie opisane na stronach rządowych. 

Chcąc uzyskać pewien przychód, każdy podatnik jest obciążony również kosztami jego uzyskania. Jest to wiele elementów, które razem składają się na jeden wspólny czynnik oraz kwotę, która stanowi pomniejszenie przychodu oraz wpływa bezpośrednio na fakt, że dochód jest znacznie niższy niż przychód. Warto jako płatnik podatkowy zdawać sobie sprawę z ponoszonych kosztów uzyskania przychodów, ponieważ dzięki temu można bez przeszkód odliczyć je od przychodu rocznego.