Przetargi mieszkaniowe - podstawowe informacje

Przetargi mieszkaniowe organizowane są zarówno przez spółki Skarbu Państwa, jak i urzędy gmin, miast, dzielnic czy spółdzielnie mieszkaniowe. Postępowanie tego rodzaju może toczyć się w trybie ustnym lub pisemnym. W tym pierwszym decydująca jest cena, bo przetarg wygrywa ta osoba, która zaproponuje najwyższą kwotę za mieszkanie. W drugim przypadku cena nie jest najistotniejsza, ponieważ dla urzędu miasta lub gminy liczy się to, do jakich celów przeznaczony zostanie oferowany lokal (zwłaszcza w przypadku lokali użytkowych).

Inny podział odnosi się do tego, do kogo są kierowane przetargi. Pod tym względem wymieniamy ograniczone - przeznaczone dla podmiotów wymienionych w ogłoszeniu i nieograniczone - praktycznie dla każdego, oczywiście poza pracownikami jednostki organizującej przetarg oraz członków ich rodzin. 

Gdzie znajdziemy informacje o przetargu?

Takie informacje można uzyskać z kilku źródeł. Urzędy, które je organizują, nie tylko wywieszają ogłoszenia w swojej siedzibie, ale i publikują je w prasie oraz internecie - przede wszystkim na swojej stronie urzędowej i na łamach portali regionalnych. To jednak dość żmudne, by sprawdzać je na bieżąco, znacznie lepiej skorzystać z serwisu internetowego Listaprzetargow.pl, bo dzięki niemu mamy szybki dostęp do informacji o aktualnych przetargach mieszkaniowych oraz licytacji komorniczych z całej Polski. Bardzo intuicyjna wyszukiwarka pozwala nam wynaleźć oferty z interesującego nas regionu, co znacząco skraca czas poszukiwań. 

Jak przygotować się do przetargu mieszkaniowego?

Kiedy znajdziemy już atrakcyjne ogłoszenia, powinniśmy wykonać kolejne kroki przybliżające nas do kupna mieszkania. Po pierwsze, zapoznajmy się z treścią księgi wieczystej (jeśli jest wydana dla danego lokum), gdyż stanowi ona podstawowy dokument pozwalający zapoznać się z kluczowymi informacjami, na przykład o tym, czy mieszkanie jest zadłużone. Następnie przeprowadźmy wizję lokalną, ponieważ nierzadko nieruchomości wystawiane w przetargach wymagają gruntownego remontu, stąd ich niska cena. Przekonajmy się, czy te niedogodności nie są dla nas zbyt duże. Zapoznajmy się także z regulaminem przetargu, w którym znajdziemy m.in. szczegóły dotyczące postępowania przetargowego, opis nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość i termin wniesienia wadium.

Nie zapominajmy o wadium

Aby skutecznie przystąpić do przetargu musimy wpłacić wadium, czyli zabezpieczenie transakcji. Jeśli wygramy licytację, wadium zostaje przekazane na poczet ceny kupna mieszkania. Jeśli się nie uda i ktoś inny zostanie właścicielem lokalu, wadium zostanie nam zwrócone. Może też być tak, że zwycięzca wycofa się z zakupu (lub nie wpłaci ustalonej kwoty w wyznaczonym terminie), co oznacza, że jego wadium przepadnie. Wysokość tej zaliczki wynosi zazwyczaj od 2 do 10% ceny wywoławczej mieszkania.

Tak naprawdę tylko kilka kroków dzieli nas od tego, by zdobyć mieszkanie po naprawdę atrakcyjnej cenie. Przetargi to zapewniają, musimy jednak wiedzieć, jak się do nich przygotować. Jesteśmy pewni, że z pomocą naszego poradnika, w którym wymieniliśmy najważniejsze informacje, to zadanie nie sprawi nam problemu.

Zdjęcie: Pixabay.com