W poniedziałek, 31 marca ruszyła trzecia edycja ogólnopolskiego programu stypendialnego „Na Rodzinę Można Liczyć”, prowadzonego wspólnie przez IKEA oraz Fundację Świętego Mikołaja. W akcję, która potrwa do 11 maja, włączyła się także IKEA Łódź. Zebrane środki trafią do uczniów, którzy nie tylko osiągają dobre wyniki w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania, pasje oraz talenty, ale też angażują się społecznie.

Program „Na Rodzinę Można Liczyć” realizowany jest od 2012 roku. Jego celem jest rozwój kapitału intelektualnego młodych ludzi oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w Polsce. Zadanie to realizowane jest poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów, którzy angażują się społecznie oraz chcą rozwijać swoje pasje i zdolności, ale często nie mają wystarczających środków na realizację swoich marzeń. W ramach programu IKEA stworzyła specjalny Fundusz Stypendialny. Dotychczas udało się zebrać kwotę 577.679 złotych. Środki te pozwoliły na ufundowanie stypendiów dla 289 uczniów ze 136 szkół w całej Polsce. W ubiegłym roku do programu zakwalifikowało się także dwóch uczniów łódzkich szkół – Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella oraz Publicznego Gimnazjum nr 15 w Łodzi.

W trzeciej edycji programu „Na Rodzinę Można Liczyć” stypendia będą przyznawane przede wszystkim młodzieży zaangażowanej społecznie, biorącej udział w projektach charytatywnych, obywatelskich, proekologicznych czy kulturalnych. Takie osoby mogą stać się wzorem do naśladowania w swoim najbliższym otoczeniu oraz wśród ludzi, którym pomagają. Aby je wesprzeć, wystarczy w okresie trwania akcji podczas zakupów w sklepie IKEA Łódź okazać kasjerowi swoją kartę IKEA FAMILY. Za każde przeciągniecie tej karty przy kasie (zarejestrowanie zakupów) IKEA przekazuje 50 groszy na Fundusz Stypendialny. Warunki uczestnictwa w programie „Na Rodzinę Można Liczyć” dla szkół oraz procedura ubiegania się o stypendia zostały zamieszczone na stronie www.IKEA.pl/stypendia. W ramach trzeciej edycji akcji szkoły będą mogły nadsyłać swoje zgłoszenia do 8 czerwca 2014 roku. Te, które zostaną zakwalifikowane, wybiorą spośród swoich uczniów przyszłych stypendystów.