Gdzie? W salonie optyczno-okulistycznym „Optyka Bogusławscy” przy ul. Grobelnej 8.

Badanie GDX służy ocenie stopnia zaniku włókien nerwowych nerwu wzrokowego, czyli rozwoju jaskry. Dodatkową zaletą badania jest możliwość jego przeprowadzenia bez konieczności podawania kropli rozszerzających źrenice. Badanie trwa około 15 minut.

Czym jest jaskra? To schorzenie oczu, które doprowadza do trwałego uszkodzenia nerwu wzrokowego. Przyczyną choroby jest wzrost ciśnienia śródgałkowego, które powoduje zanik nerwu wzrokowego. Spowodowane jest to działaniem cieczy wodnistej, która nie mogąc opuścić gałki ocznej, gromadzi się w oku. Ucisk, jaki wywiera na nerwy wzrokowe, w konsekwencji powoduje ich obumieranie i utratę wzroku. Drugą przyczyną powstawania jaskry może być zaburzenie w dostarczaniu krwi do nerwów wzrokowych. Konsekwencją jest obumieranie nerwu wzrokowego, co w efekcie również prowadzi do ślepoty. Zmiany chorobowe w jaskrze są nieodwracalne i dlatego tak ważne jest wykrycie choroby we wczesnej postaci – prawidłowe leczenie zahamuje postęp choroby.

Kto chce zbadać swój wzrok, powinien zapisać się na badanie już teraz pod numerem telefonu 42 239 87 15 lub bezpośrednio w gabinecie „Optyka Bogusławscy” przy ul. Grobelnej 8.