Wspólnicy spółki i ich odpowiedzialność

Ogromną korzyścią spółki komandytowej jest to, że jej wspólnicy mają różną odpowiedzialność. Komplementariusz odpowiada za kierowanie oraz reprezentowanie spółki - jest tzw. wspólnikiem aktywnym. Komandytariusz wręcz przeciwnie - odpowiada wyłącznie za wprowadzoną do spółki sumę komandytową. Jego głównym zadaniem jest inwestowanie w spółkę, lecz prawo do zarządzania nią, ma mocno ograniczone. Nieprzypadkowo nazywa się go wspólnikiem pasywnym.

Gdy tylko potrzeba modyfikacji, zmiany postanowień...

Kluczową kwestią jest takie skonstruowanie umowy spółki, by jej funkcjonowanie było jak najbardziej ułatwione. Dostępny jest szeroki zakres możliwości elastycznego modyfikowania wcześniejszych postanowień, dzięki czemu zawsze można ją dostosować do indywidualnych potrzeb wspólników, przykładowo w odniesieniu do takich spraw jak zbycie bądź dziedziczenie ogółu praw i obowiązków. Oczywiście, jeśli chcemy, aby umowa przybrała taki kształt, skorzystajmy z pomocy obsługi prawnej firm

Spółka komandytowa - najważniejsze zalety

Poznajmy teraz najważniejsze zalety spółki komandytowej, przekonując się, dlaczego warto założyć spółkę z o.o. wraz ze spółką komandytową.

  • Po pierwsze założenie takiej spółki nie jest związane z wniesienie minimalnego kapitału zakładowego, co jest obowiązkowe w wielu innych przypadkach (zwłaszcza spółki komandytowo-akcyjnej czy spółki z o.o.);
  • Po drugie, dochody spółki komandytowej opodatkowane są tylko jeden raz. Dzięki temu, że podatek rozliczają jej wspólnicy, nie trzeba - jak to ma miejsce, np. w spółce z o.o. - oddawać fiskusowi dwa razy podatku;
  • Po trzecie, wspólnicy spółki komandytowej mogą swobodnie dysponować zyskiem, jaki zostaje wypracowany w spółce. Mogą na przykład podejmować uchwały pozwalające im na wypłatę zaliczek;
  • Po czwarte, wspólnik spółki komandytowej (jako osoba fizyczna) można wybierać między dwiema formami opodatkowania - skalą podatkową lub podatkiem liniowym;
  • I wreszcie po piąte, nie trzeba powoływać biegłego rewidenta do oceny planu przekształcenia. Zmieniło się to dość niedawno, bo nowe prawo obowiązuje od 1 marca 2020 roku. Procedura jest więc nie tylko znacząco uproszczona, ale i nie obciąża finansowo, jak miało to miejsce wcześniej. 

Podsumowując, widzimy, że warto przekształcić działalność gospodarczą bądź zwykłą spółkę z o.o. w nową komandytową formę.