Rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Paradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Pabianicach. Do konkursu przystąpiła jedna osoba - Izabela Stępień. I to ona obejmie funkcję dyrektora poradni - od 1września 
Izabela Stępień jest magistrem psychologii. Ma rekomendacje trenerskie I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Od 1998 pracuje w poradni jako psycholog. W latach 1996–2004 była pracownikiem Warsztatów Terapii Zajęciowej, gdzie zajmowała się rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych. W latach 2000–2002 pracowała w korporacji prowadzącej antyalkoholowe programy profilaktyczne. W latach 1997–98 pracowała w Szkole Podstawowej nr 3 w Pabianicach, 1995- 96 w II Liceum Ogólnokształcącym. 
Dotychczasowa dyrektor poradni – Grażyna Pryca, nie przystąpiła do konkursu. Pozostanie w poradni na stanowisku psychologa.