Jednym z najczęściej poszukiwanych pracowników jest zatem pedagog specjalny. Musi on jednak posiadać odpowiednie kwalifikacje. Pedagog specjalny powinien mieć nie tylko wiedzę, ale także praktyczne umiejętności ważne w pracy z dziećmi. Można na szczęście zdobyć takie kwalifikacje, udając się na studia podyplomowe. Dlaczego taka forma nauki jest korzystna? Czy warto zostać pedagogiem specjalnym?

Kim jest pedagog specjalny i jakie kwalifikacje musi mieć?

W ogólnej definicji pedagog specjalny to osoba, która planuje, wdraża, prowadzi oraz monitoruje działania wychowawczo-edukacyjne lub terapeutyczne wśród osób o specjalnych potrzebach bądź mających problemy edukacyjne. Do zadań pedagoga należy wspomaganie rozwoju uczniów, motywowanie do dalszej nauki i dążenia do samodzielnego funkcjonowania.

Pedagogika specjalna to także atrakcyjny kierunek dla osób, które chcą nieustannie się rozwijać, zdobywać nową wiedzę i umiejętności. W tym zakresie jest kilka specjalizacji, takie jak:

  • oligofrenopedagogika,

  • integracja sensoryczna,

  • logopedia,

  • surdopedagogika,

  • tyflopedagogika,

  • pedagogika resocjalizacyjna lub terapeutyczna.

Kształcąc się w jednym z tych obszarów, łatwiej później otrzymać dobrze płatne stanowisko. Sama praca może przynosić wiele wyzwań oraz satysfakcji.

Jakie kwalifikacje musi mieć pedagog specjalny?

Pedagog specjalny kwalifikacje zdobywa często po ukończeniu studiów I lub II stopnia na kierunku pedagogika. Jednak do uzyskania specjalizacji powinien odbyć szereg praktyk oraz dodatkowych szkoleń. Jedną z opcji są podyplomowe studia pedagogiczne. Są one kolejnym etapem edukacji po ukończeniu studiów I bądź II stopnia, jednak mają one charakter kwalifikacyjny.

Studia podyplomowe przyuczają do zawodu, przekazując podczas zajęć praktyczną wiedzę oraz doświadczenie. Edukacja zamyka się w czasie 2-4 semestrów. W ich trakcie studenci uczą się pracy z dziećmi o niestandardowych potrzebach, metod pracy z danym zaburzeniem/schorzeniem, a także dowiadują się, jak opracować i prowadzić efektywny program nauczania lub terapię. Wszystkie kwalifikacje udokumentowane zostają świadectwem przyznawanym na koniec studiów.

Gdzie można zdobyć kwalifikacje pedagoga specjalnego?

Absolwenci pedagogiki mają do wyboru wiele uczelni, które oferują podyplomowe studia pedagogiczne i to w formie online. Nie ma konieczności pojawiania się na zjazdach w placówce, a dzięki temu, że zajęcia odbywają się w weekendy, studia są idealne dla osób aktywnych zawodowo. Także osoby mieszkające w małych miejscowościach mają szansę uczestniczyć w szkoleniach. Można także wybrać uczelnię znajdującą się w innym mieście.

Jedną z takich uczelni jest Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, która oferuje liczne podyplomowe studia pedagogiczne online. Wystarczy zajrzeć na stronę uczelni – studia-pedagogiczne.pl – i wybrać jeden z wielu kierunków.