Zorganizowało je Starostwo Powiatowe w cyklu spotkań „Starosta pabianicki zaprasza”. Tematem ma być wdrażane zmian w systemie oświaty.

Cykliczne spotkania są okazją do rozmów z autorytetami. Rozpoczęły się one w marcu ubiegłego roku wizytą ministra infrastruktury - Cezarego Grabarczyka.