Transport ponadnormatywny

Na czym polega transport ponadgabarytowy? Organizacja przewozu ładunku o dużych rozmiarach droga lądową, rzeczną oraz morską wymaga wielu przygotowań oraz zezwoleń. Za transport ponadgabarytowy uznaje się ładunki przekraczające wymiary zestawów drogowych. Są to towary, których szerokość jest większa niż 2,5 m, długość – 16,5 m i 18,5 m przyczepa oraz wysokość powyżej 4 m. Również pojazdy z ładunkiem lub bez o masie powyżej 42 ton zaliczane są do ładunków ponadgabarytowych. Do całkowitej masy doliczana jest waga paliwa i kierowcy. Najczęściej przewóz ponadnormatywny obejmuje ładunki takie jak: maszyny rolnicze, elementy konstrukcyjne elektrowni wiatrowych, ciężki sprzęt budowlany, drogowy, urządzenia przemysłowe, czy konstrukcje stalowe, a nawet domy mieszkalne. Ich przewóz utrudnia infrastruktura drogowa jak np. wiadukty czy mosty.

Przygotowanie transportu ponadgabarytowego

Transport ponadgabarytowy reguluje ustawa Prawo o ruchu drogowym. Do przewozu ponagabarytowego konieczne jest złożenie wniosku wraz z dokumentacją do właściwego organu zajmującego się daną kategorią o wydanie zezwolenia. Istnieje tu aż siedem odrębnych kategorii. Konieczne jest przygotowanie planu całej trasy, dobranie odpowiedniego środka transportu, sposobów zabezpieczenia ładunku. Po załatwieniu wszystkich formalności konieczne jest również przeanalizowanie dynamiki ruchu. Czynniki takie jak przyspieszenie oddziałujące na masę, przyspieszenia nieprzewidywalne i nieoddziałujące liniowo, efekt hamowania, przemieszczenie wzdłużne, poprzeczne oraz boczne mają bezpośredni wpływ na to, czy ładunek dotrze bezpiecznie do celu. Unieruchamia się go zatem względem środka transportu. Często wymaga to zastosowania niekonwencjonalnych środków zabezpieczających. Metody zabezpieczeń są różne i dobiera się je indywidualnie do każdego ładunku. Eksperci muszą uwzględnić nawet warunki atmosferyczne.

Transport ponadnormatywny w drodze

Jak już wspomniano, każdy transport ponadnormatywny wymaga wielu przygotowań i planowania. Ponieważ może być konieczne dostosowanie infrastruktury drogowej, jak np. demontaż, plan przejazdu musi być przygotowany przez wyspecjalizowanych specjalistów. Eksperci z dziedziny logistyki wybierają optymalną trasę z uwzględnieniem dopuszczalnych norm i przepisów prawa drogowego. Kolejnym działaniem jest ubezpieczenie ładunku. Większość transportów ponadgabarytowych odbywa się nocą, gdy ruch na drogach jest mniejszy. Ładunek zostaje zabezpieczony i odpowiednio oznakowany. W czasie jazdy co jakiś czas należy sprawdzać wszystkie zabezpieczenia. Niewskazane jest gwałtowne hamowanie, nadmierna prędkość czy nagła zmiana kierunku jazdy.

Konieczne jest także pilotowanie transportu. Pilotaż odbywa się przy pomocy specjalnie oświetlonego i oznakowanego auta.

Transport ponadgabarytowy wymaga planowania, analizy optymalnych rozwiązań, wielu przygotowań i uzyskania odpowiednich zezwoleń. Dzięki temu ponadwymiarowy ładunek nie będzie stanowił zagrożenia dla ruchu oraz infrastruktury drogowej i dotrze bezpiecznie do celu.