Dofinansowane z UE programy dedykowane poszerzaniu kompetencji zawodowych pomagają wielu firmom w rozwoju. Jak do nich dołączyć? Jak skorzystać z refundacji i ile można zyskać? Przeczytaj, by się dowiedzieć.

Szkolenia dofinansowane z UE – dla kogo?

„Szkolenia dofinansowane z UE to bardzo atrakcyjna forma wsparcia dla firm i ich pracowników. Środki dystrybuowane są wśród sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, a także osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (w tym na tzw. samozatrudnieniu).” – mówi Joanna Nawrot z portalu o szkoleniach WeLearn. Dotacje dotyczą różnego rodzaju usług rozwojowych – mogą to być typowe szkolenia biznesowe, a także takie dotyczące coraz częściej docenianych kompetencji miękkich. Można je wykorzystać również w celu refundacji kosztów indywidualnego doradztwa. Są przyznawane w zależności od wielkości firmy (liczby zatrudnionych i wysokości obrotów), a także dodatkowych kryteriów – np. branży. Często promuje się również zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach lub powyżej 50 roku życia, dlatego takie firmy mogą liczyć na wyższe kwoty dofinansowania.

Co ważne szkolenia takie dostępne są zarówno w formule otwartej, jak i na zamówienie konkretnych przedsiębiorstw. Listę szkoleń, na które można uzyskać dofinansowanie publikuje m.in. serwis Eventis.pl na stronie https://evetis.pl/szkolenia wraz z informacjami o programie, organizatorze i sposobie ubiegania się o dofinansowanie. Przedsiębiorcy z Pabianic mają możliwość wysłania pracowników na dofinansowane szkolenia zarówno w Łodzi, ale też w Warszawie czy też szkolenia wyjazdowe odbywające się w wielu regionach w Polsce.

Dlaczego warto ubiegać się o dofinansowanie szkoleń?

Unijne dofinansowanie szkoleń ma wiele zalet. Jedną z nich jest wszechstronność – środki można przeznaczyć na różne programy dokształcające, w tym na szkolenia otwarte i zamknięte o tematyce zgodnej z potrzebami danej firmy. Program jest objęty ścisłym nadzorem. Firmy przeprowadzające refundowane szkolenia muszą mieć odpowiednią akredytację i podlegają ocenie zarówno ekspertów, jak i samych uczestników. Dzięki temu można mieć pewność co do jakości takich kursów – zarówno pod względem merytoryki, jak i sposobu prowadzenia. Bardzo dużą zaletą dotacji EFS jest też ich wysokość. Limity wysokości zwrotu kosztów wynoszą:

  • 80% dla mikroprzedsiębiorstw,
  • 70% dla małych przedsiębiorstw,
  • 50% dla średnich przedsiębiorstw.

Ponadto stosuje się limit 5 tys. zł na pracownika lub usługę oraz 100 tys. zł na firmę. To konkretne wsparcie, które odpowiednio wykorzystane może znacząco wpłynąć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego znaczenia na rynku. Co więcej, ich uzyskanie nie jest trudne. Poszczególne usługi podlegające refundacji można znaleźć w Internecie, w portalach o tematyce szkoleniowej, w tym na wspomnianym już portalu Eventis. O dofinansowanie wnioskuje się zaś u właściwego Operatora regionalnego.