W tym roku będzie ona znacznie tańsza niż w poprzednich latach.

Wakacje i szkoła

Okres wakacyjny nie jest tak całkowicie wolny od myślenia o szkole. Najpóźniej w połowie sierpnia dzieci i ich rodzice zaczynają kupować poszczególne elementy składające się na wyprawkę szkolną. Koszty związane z nią są zróżnicowane. Wszystko zależy od tego, jakie książki i zeszyty ćwiczeń musi posiadać uczeń. Można kupić tanie podręczniki używane, ale nie zawsze są one akceptowane przez szkołę. Bywa, że placówka oświatowa co roku zmienia wydawcę podręczników i wówczas kupno używanych podręczników od wcześniejszych roczników staje się niemożliwe.

Rodzice nie muszą samodzielnie pokrywać wydatków na wyprawkę szkolną. Mogą w wielu przypadkach ubiegać się o dofinansowanie z budżetu państwa.

Wsparcie od RM

Rada Ministrów uchwaliła program „Wyprawka Szkolna”, który będzie funkcjonował w roku szkolnym 2015/2016. Na jego realizację przeznaczono 51 mln zł. Ma on na celu pomoc uczniom w kompletowaniu wyprawki do szkoły. Pieniądze pochodzące z niego zostaną przeznaczone w dużej mierze na podręczniki szkolne.  Szacuje się, że w 2015 roku około 213,3 tys. uczniów zostanie objętych programem. Ponad 90 tys. dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego otrzyma wsparcie finansowe od MEN. W zależności od klasy, wysokość dofinansowania wyniesie od 225 zł do nawet 770 zł, w przypadku zakupu podręczników służących do kształcenia specjalnego.

Pomoc kierowana jest do:

  • najmłodszych uczniów klas trzecich szkół podstawowych oraz klas trzecich ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów kontynuujących kształcenie w klasie czwartej technikum,
  • uczniów niepełnosprawnych, w tym słabo widzących, niesłyszących, słabo słyszących, z niepełnosprawnością różnego stopnia, z autyzmem, z afazją, z zespołem Aspergera itp.

Nie jest to pierwszy rok, w którym Rada Ministrów wspiera dzieci w wydatkach na szkolne pomoce naukowe. Już od 13 lat Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje podobne programy.

Rząd wyznaczył warunki, jakie rodziny będą musiały spełnić, aby uzyskać pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz innych materiałów edukacyjnych. Pomoc będzie przysługiwała uczniom:

  • niepełnosprawnym, bez względu na poziom dochodu w rodzinie,
  • pochodzącym z rodzin, w których dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 574 zł,
  • pochodzącym z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.

Warto już w wakacje sprawdzić, czy rodzina spełnia warunki dofinansowania do wyprawki szkolnej, aby móc wnioskować o pomoc tego rodzaju i otrzymać ją jeszcze przed pierwszym dzwonkiem 1 września 2015 roku.