Niezależnie od tego, jakiej sytuacji to dotyczy, warto wiedzieć, co należy zrobić, aby uzyskać zaświadczenie w Urzędzie Skarbowym. Co istotne wraz z zaświadczeniem o dochodach potrzebne może być także zaświadczenie o zatrudnieniu, które może wydać Urząd Skarbowy lub pracodawca.

  1. Do czego potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

  2. Zaświadczenie od pracodawcy - co musi się w nim znaleźć?

  3. Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego?

Do czego potrzebne jest zaświadczenie o dochodach?

Zaświadczenie o dochodach jest pełnoprawnym potwierdzeniem wysokości zarobków uzyskanych przez miesiąc pracy. Wydanie zaświadczenia może przeprowadzić Urząd Skarbowy lub pracodawca. W drugim przypadku należy zadbać o czytelny podpis pracodawcy, aby później nie pojawiły się niejasności.

Dokument, jakim jest zaświadczenie, zawiera informację o tym, jakie jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto osoby ubiegającej się o kredyt hipoteczny. Dzięki temu banki mogą podejmować decyzję o przyznaniu lub odmowie potencjalnej pożyczki.

Oprócz tego zaświadczenie będzie potrzebne podczas zawierania umów, takich jak umowy abonamentowe, w sytuacji ubiegania się o dowolne świadczenia, takie jak zasiłek z MOPS, czy stypendium socjalne.

Zaświadczenie od pracodawcy - co musi się w nim znaleźć?

Zgłaszając się po zaświadczenie u pracodawcy, należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby znajdowały się w nim wszelkie niezbędne dane identyfikujące podatnika. Dane pracownika to przede wszystkim imię i nazwisko, numer PESEL, numer i seria dokumentu tożsamości, adres zamieszkania, dokładna nazwa stanowiska oraz szczegóły dotyczące zatrudnienia.

Źle złożone podanie od pracodawcy będzie wyłącznie na szkodę pracownika, dlatego warto dokładnie je zweryfikować, aby oszczędzić sobie późniejszych problemów.

Jak uzyskać zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego?

Chcąc uzyskać zaświadczenie o dochodach, należy złożyć wniosek. Można zrobić to poprzez pocztę lub wizytę w urzędzie. Obecnym ułatwieniem jest także możliwość wykonania tej czynności przez internet za pomocą systemu Epuap. Wniosek można otrzymać wtedy w formacie pdf.

Gotowy wniosek, który należy wypełnić, można znaleźć w formie elektronicznej, po założeniu profilu zaufanego. Wtedy wszelkie formalności można dokonać zdalnie bez wizyty stacjonarnej. Dokument powinien zostać wydany do 7 dni od momentu dostarczenia poprawnie wypełnionego składanego podania.