W czasach rozdmuchanych potrzeb i ciągłej konsumpcji trudno opanować się przed wydawaniem gotówki. Mimo to, oszczędzanie daje korzyści w dłuższej perspektywie i się opłaca, szczególnie jeśli w naszym życiu wydarzy się coś nieprzewidzianego, na przykład wypadek czy choroba.

Czym jest kapitalizacja odsetek?

W skrócie mówiąc, kapitalizacja odsetek to proces dopisywania odsetek do dotychczas zgromadzonych przez nas środków pieniężnych. Odsetki stanowią zysk, który bank daje swoim klientom w zamian za to, że przechowują oni pieniądze na koncie. Nasze oszczędności wchodzą do puli zasobów, którymi bank dysponuje i obraca.

Ile można zyskać dzięki kapitalizacji odsetek? Reprezentatywne przykłady

Odpowiedź brzmi: to zależy. Kwota jest uzależniona od czynników takich jak saldo początkowe, skala oprocentowania czy kwota miesięcznych wpłat.

Przykładowo, osoba oszczędzająca miesięcznie 1.000 złotych o saldzie początkowym 10.000 złotych i oprocentowaniu 2% będzie miała po roku 22.200 złotych. Czystym zyskiem oszczędzającego jest 200 złotych, których nie otrzymałby, gdyby zamiast na koncie trzymał pieniądze w przysłowiowej skarpecie.

Im dłużej oszczędzamy, tym więcej zyskujemy

Oczywiście, im dłuższy okres oszczędzania, tym większy kapitał na koncie. Dla porównania, osoba odkładająca pieniądze przez 3 lata o takim samym saldzie początkowym, oprocentowaniu i miesięcznych składkach będzie miała na koncie już 47.336 złotych i 88 groszy. Nasz czysty zysk wynosi 1.336 zł i 88 groszy. Otrzymujemy go wyłącznie za swoją konsekwencję w oszczędzaniu. Warto, prawda?

Jak wyliczyć stopień kapitalizacji odsetek?

Praktyczny kalkulator odsetek, w którym można wyliczyć swoje całkowite oszczędności, można znaleźć na stronie financer.com.

Chcąc wyliczyć stopień kapitalizacji odsetek na swoim koncie oszczędnościowym, można również zastosować ten wzór:

K (t) = k (0) x (1 + p)t

gdzie

K (t) - oznacza kapitał zgromadzony na koncie po pewnym czasie;

k (t) – środki, jakie widnieją na koncie w momencie wyjściowym;

p – oprocentowanie konta oszczędnościowego;

t czas oszczędzania.

Czym jest procent składany?

Czy możliwe jest otrzymanie odsetek od odsetek? Choć może wydawać się to dziwne, podmioty bankowe umożliwiają w taki sposób zarabianie swoim klientom. Oprocentowanie złożone, bo o nim mowa, polega na tym, że bank dolicza nam odsetki za przechowywanie pieniędzy przez określony czas na oprocentowanym koncie. Odsetki za dany okres „składają się” na zysk wypracowywany w okresie następnym. W ten sposób klient wypracowuje większy kapitał niż ten, który uzyskałby, będąc rozliczanym metodą procentu prostego.