- Jeśli ktoś jeszcze nie złożył wniosku, to ma na to już niewiele czasu – mówi Waldemar Boryń, naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia. - W niektórych przypadkach są potrzebne załączniki, takie jak zaświadczenia rodziców, że są osobami pracującymi, czy inne.

Kryteria się nie zmieniły. Pierwszeństwo w przyjęciu do przedszkola mają pięcio- i sześciolatki. Dla nich miejsc nie może zabraknąć. W następnej kolejności będą przyjmowane dzieci matek samotnie wychowujących, czy też rodziców pracujących. Opracowany jest szczegółowy regulamin przyznawania punktów.

Od 1 do 6 kwietnia będzie trwała weryfikacja kandydatów. O tym, czy dziecko dostanie się do przedszkola czy nie, zdecyduje specjalna komisja. 18 kwietnia zostaną wywieszone listy kandydatów zakwalifikowanych. Później rodzice mają trzy dni na to, żeby potwierdzić w placówce, że dziecko będzie chodziło do przedszkola. Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych zostanie wywieszona 25 kwietnia.